Belastningshanteringslösning till laddningsstation för egnahemshus

UTU SmartKit-belastningshanteringssystemet övervakar fastighetens totala belastning och förhindrar överbelastning av fastighetens huvudsäkringar genom att reglera laddningselen.

Säljs enbart tillsammans med laddningsstationer.

Pris inkl. installation från 550 €

Sähköauton latauspiste.

Innehållet i UTU SmartKit

  • 6 st. strömtransformatorer
  • 2 st. kopplingsdosor till strömtransformatorerna
  • Strömkälla
  • Wi-Fi/Ethernet-smartbox

Installation av systemet

  • Belastningshanteringssystemet installeras och tas i bruk i samband med installationen av laddningsstationen.
  • Systemet installeras i huvudelcentralen.
  • Du kan ansöka om hushållsavdrag för installationsarbetet.

Så här fungerar systemet

I systemet anges den största tillåtna toppeffekten, varefter systemet vid behov begränsar laddningsstationens effekt.

UTU Smartkit kräver kontinuerlig nätförbindelse via endera WiFi- eller Ethernet. Systemet sparar loggdata på en webbserver via vilken man kan följa med systemets inställningar, aktivitet och laddningsstationens och anslutningens energiförbrukning.

Kontakta oss

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.