Åbo Energis tilläggstjänster

Ekotakuu – garanterat miljövänlig energi

Med Ekotakuu säkerställer du att elen som du förbrukar är miljövänlig! Mot en liten tilläggsavgift skaffar vi miljövänligt producerad el till ditt Louna Tunti-avtal. Tjänsten Ekotakuu kostar 0,99 €/mån.

I alla våra andra elavtal produceras elen automatiskt med 100 % förnybar energi. Också i dessa avtal kan du bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Tjänsten Ekotakuu Extra kostar 0,50 €/mån.

Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal i EnergiaOnline eller genom att kontakta vår kundtjänst. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura och den syns som en egen rad på fakturan.

Tuulitakuu – 100 % vindenergi

Med tjänsten Tuulitakuu säkerställer du att din el är ren vindkraft. Som Louna Helppo-, Louna Lähi- eller Louna Vehreä-kund är elen som du köper producerad med vind- och vattenkraft samt biomassa. Genom att beställa tjänsten Tuulitakuu mot en tilläggsavgift skaffar vi all din el från vindkraftverk. Tjänsten kostar 0,50 €/mån.

Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal i EnergiaOnline eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Som vår kund får du Eturinki-förmåner och rabatter!

Eturinki är Åbo Energis nya stamkundsprogram som ger dig förmåner värda rena pengar i tiotals företag och nätbutiker. Du får automatiskt ta del av de mångsidiga förmånerna då du som privatkund har el eller värme från oss.

Du kan lösa in förmånerna i butikerna genom att visa ditt Etupiiri-kort endera elektroniskt eller i pappersform.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.