fbpx

Piffen El – stöd skärgården och idrotten med vindel. 

Genom att ingå ett Piffen El-elavtal stöder du samtidigt föreningens juniorverksamhet.


Grundavgift: 3,50 €/kk

Energi: 8,51 c/kWh

Avtalet är tidsbundet 24 mån

Så här enkelt fungerar ett Piffen El-elavtal

Fast pris

Med ett Piffen El-avtal hålls priset oförändrat under hela avtalsperioden. Vi skickar dig alltid ett nytt erbjudande minst en månad innan avtalsperioden löper ut. En ekologisk pappersfri tjänst och elektronisk fakturering ingår också i avtalet.

Ren vindkraft

När du ingår ett Piffen El-avtal införskaffas din el från vindkraftverk i Björneborg, Brahestad, Högsåra och Södra Österbotten. Vindkraft är en helt utsläppsfri energi.

Stöd juniorverksamheten

Genom att ingå ett Piffen El-elavtal stöder du samtidigt föreningens juniorverksamhet. Åbo Energi donerar en del av intäkterna från varje avtal till utvecklingen av Piffens juniorverksamhet.

Piffen El priser

Avtalet är tidsbundet 24 mån

Gör elavtalet på EnergiaOnline

Visa produktinformation och underteckna ett Piffen El elavtal på EnergiaOnline. Tjänsten är på finska.

Ingå ett avtal per telefon

Ring vår kundtjänst och ingå ett elavtal per telefon.

02 262 8111