Gör ett klimatvänligt Louna Vesi-elavtal

Vill du ha helt förnybar vattenkraft, en lokal energipartner samt ett bekymmersfritt fast energipris? Teckna ett tidsbundet Louna Vesi-elavtal så får du hela paketet samt dussintals olika kundförmåner!

Mervärdesskattesatsen som tillämpas på försäljning av el sänks från 24 procent till 10 procent. Sänkningen av mervärdesskattesatsen gäller endast försäljning av el, inte till exempel överföring av el. Den sänkta skattesatsen tillämpas på el som säljs 1.12.2022–30.4.2023. Förändringen berättigar inte till att säga upp det tidsbundna avtalet enligt EFV 2014 punkt 10.2. Förändringen påverkar inte uppsägningsvillkoren av ett tillsvidare giltigt avtal, utan avtalet kan uppsägas. Läs mer.


Kampanj pågår till 30.3.2023.

Gör avtalet via chatt eller telefon

Det finns ett begränsat antal elavtal tillgängliga för kampanjpriser. Erbjudandet gäller tills den 30.3.2023 eller tills det är slutsålt.

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska.

I de nya avtalen erbjuds ofta enbart allmän el, och du kan välja det även om du tidigare haft nattel. I det här fallet, när du teknar ett avtal via EnergiaOnline, välj allmän el som mätmetod.

Sänkningen av mervärdesskattesatsen till 10 procent som gäller vid försäljning av el upphör den 30 april 2023.

Priser från 1 maj 2023:

Grundavgift 3,98 €/mån
Energi 13,60 c/kWh
moms 24 %

Klimatvänligt elavtal

Ren energisamvete
Avtalets el är 100 % förnybar energi. Louna Vesi-elektricitet produceras vid vattenkraftverk i Finland och Norden.

Elförsäljings serviceavgifter
På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen.

Avtalet är tidsbundet
Det här elavtalet är tidsbegränsad och upphörs efter att tidsfristen har löpt ut. Om kunden inte har ingått ett nytt tidsbundet elavtal, försäkrar vi elleveransen till kunden med ett tillsvidare giltigt avtal, som baserar sig på den dåvarande leveransskyldiga elförsäljningsprodukten.

Energimängden max. 60 000 kWh
Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Tilläggstjänster

Ekotakuu Extra

Din el produceras med 100 % förnybar energi. Du kan bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Vi ger medel som vi får in genom tjänsten till skogsskyddet i Egentliga Finland via Stiftelsen för naturarvet.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu Extra-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner

Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen.

Eturinki

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer

En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.