fbpx

Louna Vehreä – Skaffa förnybar energi från naturen.

Ekologiska Louna Vehreä passar för alla vänner av grön energi. Elen i ditt avtal produceras med miljövänlig vindkraftenergi, vattenkraft och biomassa.

Genom att välja Tuulitakuu-tjänsten får du din el till 100% vindkraft.

Louna Vehreä följer det nordiska grossistmarknaden. Din el är alltid prissatt rätt och enstaka pristoppar visas inte på din elräkning.


Grundavgift: 4,40 €/mån

Energi: 21,00 c/kWh

Avtalet gäller tills vidare

Kundnöjdhet.

Louna Vehreä -priser

Priserna gäller tills vidare.

Vill du ha 100% vindkraft?

Med hjälp av Tuulitakuu-tjänsten ser du till att din el är ren vindkraft. Priset på tjänsten är 0,50 € per månad. Du kan använda tjänsten med Louna Vehreä -elavtalets beställningsformulär eller genom att ringa vår kundtjänst.

Förnybar energi från naturen

Energi från vind, vatten och skog

Elen i ditt avtal produceras miljövänligt och utsläppsfritt
med vindkraftenergi, vattenkraft och biomassa.

Ingen uppbindning – inga bekymmer

Avtalet är lätt att byta då det gäller tills vidare.

Prisvärd el

Louna Vehreä följer det nordiska grossistmarknaden. Priset ändras 2-4 gånger per år och du kan dra nytta av prisförändringar under hela året.

Det är lätt att ingå ett avtal!

Vi sköter allt som har att göra med byte av elhandlare åt dig.

Ingå enkelt ett Louna Vehreä -avtal

 • Personuppgifter

 • Avtalsuppgifter

 • Om du ingår ett helt nytt avtal, byter från en elprodukt till en annan eller håller på att flytta kan avtalet börja redan samma vardag. Om du behöver el snabbt, kontakta vår kundtjänst per telefon.

  Om du blir kund hos oss efter att ha varit kund hos en annan elförsäljare kan avtalet börja gälla tidigast om 14 dagar.
  DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
 • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
 • Om det t.ex. finns flera avtalsparter ska du fylla i uppgifterna om de övriga avtalsparterna här.
  Vid ändringar kan elleveransen påbörjas dagen efter den aktuella dagen. I samband med ändringen kan det tidigare tidsbundna avtalet avslutas. I elförsäljningsavtal följer vi elförsäljningsvillkoren EFV2014. Elförsäljningsvillkoren kan läsas i sin helhet på adressen www.turkuenergia.fi/villkor. Innan avtalet ingås kontrollerar vi kunduppgifterna i Suomen Asiakastieto Oy:s register och ber vid behov om en säkerhet innan elleveransen inleds.

Som medlem i Eturinki
får du förmåner
och rabatter!

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.