Gör ett miljövänligt Louna Vehreä-elavtal

Ekologiska Louna Vehreä passar för alla vänner av grön energi. Louna Vehreä följer det nordiska grossistmarknaden. Din el är alltid prissatt rätt och enstaka pristoppar visas inte på din elräkning.

Du får ett rent energisamvete och samt dussintals olika kundförmåner!

På Turku Energia Sähköverkot Oy distributionsnäts område är Louna Vehreä-elavtal vår leveransskyldighetsprodukt.

i


Gör avtalet via chatt eller telefon

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska.

I de nya avtalen erbjuds ofta enbart allmän el, och du kan välja det även om du tidigare haft nattel. I det här fallet, när du teknar ett avtal via EnergiaOnline, välj allmän el som mätmetod.

Om du behöver ett elavtal som ska börja gälla samma dag, kontakta vår kundtjänst direkt.

Priset på elavtalet Louna Vehreä sjunker mycket inför vintern

Under prisperioden sjönk priserna något på bränslen för elproduktion, såsom naturgas och stenkol, på grund av svagare ekonomiska utsikter och den milda vintern i Europa. Naturgaslagren i Europa har fyllts på för nästa vinter i ett relativt bra utgångsläge. I Norden hade vi under försommaren mestadels högtryck och torrt väder. Under sommaren förändrades väderläget och under en längre tid har vi nu haft mestadels lågtryck och ibland även blåsigt, vilket sänkt spot- och derivatpriserna betydligt. I Finland har kärnkraftverket Olkiluoto 3 tagits i drift vilket tydligt förbättrat Finlands egenförsörjning av energi och till följd av detta har Finlands zonpris och derivatpriser utvecklats på ett måttligt sätt.

Från och med den prisperiod som börjar 1.10.2023 kommer priset på allmänel i elavtalet Louna Vehreä att sjunka med cirka 25 procent, priset på dagenergi i nattel med cirka 22 procent och priset på nattenergi i nattel med cirka 18 procent jämfört med 1.4.2023.

Enligt punkt 8.3. i elförsäljningsvillkoren SME 2014 har säljaren rätt att ändra priset i försäljningsavtalet, om orsaken till ändringen är förändringar i säljarens elinköpskostnader. Elavtalet Louna Vehreä gäller tills vidare och avtalet kan sägas upp med två veckors
uppsägningstid i enlighet med punkten 8.8 i SME 2014.

Priser från 1 oktober 2023 (moms 24%)

Allmän el
Grundavgift 3,98 €/mån
Energi 14,95 c/kWh
moms 24%

Nattel
Grundavgift 4,78 €/mån
Dagenergi 15,85 c/kWh
Nattenergi 13,65 c/kWh
moms 24%

Priserna gäller tills vidare.

Klimatvänligt elavtal

Ren energisamvete
Avtalets el är 100 % förnybar energi. Elektricitet produceras på ett miljövänligt och utsläppsfritt sätt med vindkraft, vattenkraft och biomassa. Genom att välja Tuulitakuu-tjänsten får du din el till 100% vindkraft.

Elförsäljings serviceavgifter
På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen.

Avtalet gäller tills vidare
Avtalet kan sägas upp om så önskas med 14 dagars varsel. Avtalpriset uppdateras efter marknadsläget, minst två gånger per år. Prisförändringar annonseras i kundtidningen Valopilkku. Du kan även se kommande priser i vår EnergiaOnline-tjänst en månad innan prisändringen.

Energimängden max. 60 000 kWh
Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Tilläggstjänster

Ekotakuu Extra

Din el produceras med 100 % förnybar energi. Du kan bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Vi ger medel som vi får in genom tjänsten till skogsskyddet i Egentliga Finland via Stiftelsen för naturarvet.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu Extra-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Tuulitakuu

Med hjälp av Tuulitakuu-tjänsten ser du till att din el är ren vindkraft. Genom att beställa tjänsten Tuulitakuu mot en tilläggsavgift skaffar vi all din el från vindkraftverk.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner

Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen.

Eturinki

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer

En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.