fbpx

Louna Tunti – Alltid el till rätt pris.

Med hjälp av elavtalet Louna Tunti kan du dra nytta av variationerna i elpriserna och minska din egen elräkning. Dessutom får du över 70 olika kundförmåner!


Möjligt att få producerad helt med förnybar energi

Energin i elavtalet Louna Tunti produceras med olika elproduktionsformer. Genom att välja tjänsten Ekotakuu (0,99 €/mån.) får du din el som 100 % förnybar energi.

Ett timpriserat elavtal följer börspriset på el per timme. Energipriset i elavtalet Louna Tunti bildas av Nord Pool-elbörsens konsumtionsvägda Spot-pris för det finländska prisområdet.

Du kan få en mindre elräkning genom att utnyttja de stunder då elen är som billigast. Till exempel kan du värma bastun endast när priset är förmånligare.

På fakturan visas energipriset som faktureringsperiodens medelpris.

Priset uppdateras från och med 1.10.2022: Grundavgift 3,99 €/mån., förmedlingsarvode 0,38 c/kWh.

Gör avtalet via chatt eller telefon

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska.

Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Tilläggstjänster

Ekotakuu

Energin i elavtalet Louna Tunti består av el från olika typer av kraftverk. När du beställer den avgiftsbelagda tjänsten Ekotakuu, skaffar vi elen från ett kraftverk som producerar förnybar energi.

Tjänsten kostar 0,99 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner

Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen.

Eturinki

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer

En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.