Louna Nero kombinerar de bästa sidorna i elavtal

Elavtalet Louna Nero erbjuder en smart kombination av säkerheten med ett avtal till fast pris och förmånligheten med ett timprisavtal. Hälften av din timbaserade elförbrukning faktureras till ett fast pris och hälften till ett spot-pris baserat på marknadspriset.

Louna_Nero_rgb

50 % fast pris
50 % spot-pris

Grundavgift: 4,50 €/mån
Fast pris: 9,25 c/kWh
Börsel: 0,49 c/kWh + spot

Avtalet är tidsbundet och gäller i 12 mån.

Ingå ett smart Louna Nero-elavtal

Det finns ett begränsat antal elavtal tillgängliga för kampanjpriser. Erbjudandet gäller tills den 31.10.2023 eller tills det är slutsålt.

Med ett Louna Nero-avtal faktureras hälften av din timbaserade elförbrukning till ett fast pris och hälften till ett spot-pris baserat på marknadspriset. Förbrukad energi faktureras månadsvis.

Du kan få en mindre elräkning genom att utnyttja de stunder då elen är som billigast. Till exempel kan du värma bastun endast när priset är förmånligare. Om din elförbrukning är inriktad på dyrare timmar kan din elräkning bli högre än vanligt. Det kan förekomma säsongsvariationer i timpriset på el, till exempel under eldningssäsongen kan den genomsnittliga prisnivån vara betydligt högre.

Louna Nero-kontraktet är endast lämpligt för platser där nätbolaget kan avläsa mätutrustningen på timbasis.

Gör avtalet via chatt eller telefon

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska. Om du behöver ett elavtal som ska börja gälla samma dag, kontakta vår kundtjänst direkt.

Priset räknas ut timbaserat

Du förbrukar 2 kWh el under en viss timme. Av det betalar du 50 %, det vill säga 1 kWh till det fasta priset (9,25 cent/kWh) och 1 kWh till priset som följer börsel (till exempel 3 cent/kWh), plus den förmedlingsavgift som anges i avtalet (0,49 cent/kWh).

  • Andelen med fast pris (50 %) är 1 kWh till priset av 9,25 cent/kWh
  • Priset på börsel (50 %) under timmen i fråga är 3 cent/kWh + förmedlingsavgift på 0,49 cent/kWh, vilket ger totalt 3,49 cent/kWh

Totaltpriset för timmen i fråga: 12,74 cent

På fakturan ser du det viktade medelpriset för förbrukningen, både för det fasta priset och för delen som följer priset på börsel. I tjänsten EnergyOnline kan du se en detaljerad timfördelning av din förbrukning, som visar både förbrukningsandelarna för det fasta priset och för andelen som följer börsel, samt beloppet för grundavgiften.

Varför välja elavtalet Louna Nero?

Dra nytta av fluktuationer i elpriset
Du kan spara på din elfaktura genom att flytta din förbrukning till de mer fördelaktiga tiderna genom att i förväg schemalägga eller planera din elförbrukning.

Du kan se timpriserna dagen innan
Du kan se morgondagens timpriser i förväg, till exempel med Fingrids Timpris-mobilapplikation, som du kan ladda ner till din telefon.

Fast pris ger trygghet
Den fasta delen av Louna Neros elpris förblir densamma under hela avtalsperioden, dvs. 12 månader. Det innebär att förändringar i marknadspriset inte fullt ut påverkar ditt eget elpris.

Koldioxidneutral el utan utsläpp
Den producerade elen i avtalet kommer 100 % från kärnkraft i Finland och andra delar av Europa.

Skaffa det smarta elavtalet Louna Nero

  • Avtalet är tidsbundet och gäller i 12 månader och upphör när tidsfristen löper ut. Om du inte har ingått ett nytt tidsbegränsat avtal, säkrar vi din elförsörjning med ett nytt avtal som gäller tills vidare, som grundar sig på den då gällande leveransskyldigheten av elförsäljningsprodukter.

  • På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen.

  • Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Tilläggstjänster

Ekotakuu Extra

Din el produceras med 100 % förnybar energi. Du kan bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Vi ger medel som vi får in genom tjänsten till skogsskyddet i Egentliga Finland via Stiftelsen för naturarvet.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu Extra-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner

Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen.

Eturinki

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer

En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.