Elförsäljings serviceavgifter

Faktura och dokument avgifter moms 24 %
Extra faktura på kundens begäran, avviker från normal faktureringsperiod 9,30
Avgift för dokument (intyg mm.) 9,30
Avgift för dokument, som timarbete (€/h) 65,10

 

Energirådgivning moms 24 %
Besök från energirådgivare i Åbo-regionen 49,60

 

Övriga tjänster, som inte nämns på prislistan: enligt överenskommelse.

Betalningspåminnelser och andra betalningskrav sköter Ropo Capital på uppdrag av Åbo Energi. En påminnelseavgift enligt inkassolagen tas ut för att skicka en betalningspåminnelse. Kostnader för andra åtgärder faktureras av Ropo Capital i enlighet med gällande prislista.

Avgifterna för avstängningsbesök, avstängning och återkoppling bestäms enligt det lokala nätbolagets serviceprislista.

Priserna gäller tills vidare.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.