Turku Energia Sähköverkot Oy

Elens väg till ditt hem eller företag går alltid via kablar och linjer för lokala elnätsföretag. Eldistributionen inom området Åbo stad hanteras huvudsakligen av Turku Energia Sähköverkot Oy.

brandikuva_huhtala_sisasivu_72dpi_3840x1440
-Urakointipalvelut_ilmajohtotyomaa_Kakskerrassa_2020-67_1200x800

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra leveranssäkerhet

Vi tar hand om leveransen av elenergi till kunderna i vårt affärsområde. Vi utvecklar vårt elnät för att möta våra kunders behov. Vårt mål är högkvalitativ och prisvärd eldistribution. Vår prissättning är en av de förmånligaste i landet i en rikstäckande jämförelse.

Vårt distributionsnät täcker nästan hela Åbo

Om du bor eller arbetar i Åbo stads område, utom stadsdelen Patis, är Turku Energia Sähköverkot Oy det företag som du ingår avtal med relaterade till elnätsverksamhet.

Vi ansvarar för distribution och överföring av el i det område som visas på kartan.

Om du också behöver ett elavtal, ingå det med det elförsäljningsföretag du väljer.

tesv_jakelualue

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.