Serviceprislista
från och med 1.5.2021

Serviceprislistan visar serviceavgifterna i samband med Turku Energia Sähköverkot Oy:s elleverans. Tjänster som inte finns i prislistan enligt överenskommelse.

Anslutningsavgifter i samband med påbörjande av elleverans

Förutsätter att man senast kl. 18 har fastställt att det är säkert att göra kopplingen. Om man meddelar att det är säkert att göra kopplingen senare, förskjuts kopplingen till följande vardag.

€, moms 0 % €, moms 24 %
Anslutning till följande dag, beställningen gjord på en vardag avgiftsfri avgiftsfri
Anslutning samma dag  50,00 62,00

Faktura- och dokumentavgifter

€, moms 0 % €, moms 24 %
Extra faktura på kundens begäran, avviker från normal
faktureringsperiod
7,50 9,30
Dokumentavgift (intyg, fakturakopior osv.) 7,50 9,30
Avgift för dokument, som timarbete (€/h) 52,50 65,10

Mätarkontroll

€, moms 0 % €, moms 24 %
Kontroll av mätare på användningsstället på begäran av kunden, då kontrollen visar att mätaren fungerar korrekt 60,00 74,40
Kontroll av mätare vid leverantören på begäran av kunden, då kontrollen visar att mätaren fungerar korrekt 200,00 248,00

Besök av montör

€, moms 0 % €, moms 24 %
Besök av montör i onödan, montören kan inte utföra sitt arbete av orsak som beror på kunden 40,00 49,60

Energirådgivning

 €, moms 0 % €, moms 24 %
Energirådgivarens hembesök 40,00 49,60

Försenad betalning av faktura

€, moms 0 % €, moms 24 %
Avstängning av el 50,00
Avstängning av el (serviceavgift till elförsäljaren) 50,00 62,00
Återinkoppling av el samma vardag (må–fr). Kopplingen förutsätter att betalningen sker och att man kommer överens om kopplingen före kl. 12. I annat fall utförs kopplingen följande vardag. 50,00 62,00
Indrivningsbesök 50,00 62,00

Betalningspåminnelser och andra betalningskrav samt meddelande om avstängning av el skickas av Ropo Capital Oy på uppdrag av Turku Energia Sähköverkot Oy. Vi debiterar en avgift på fem euro för att skicka en betalningspåminnelse. Avgifter för andra inkassoåtgärder faktureras av Ropo Capital enligt gällande prislista.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.