Prislista över nättjänster för småskalig produktion (max. 1000 kVA) i låg- och mellanspänningsnät från och med 1.1.2022

Energi som matas in i nätet

moms 0 % moms 24 %  
Lågspänningsnät (0,4 kV) 0,00 0,00 cent/kWh
Mellanspänningsnät (10 eller 20 kV) 0,00 0,00 cent/kWh

Energi som tas ut ur nätet

Varje produktionsobjekt ska ha ett gällande nättjänstavtal som berättigar till elanvändning, enligt vilket nättjänstavgifter för förbrukning debiteras enligt prislistan över nättjänster.

Försäljning av småskalig produktion

Ett avtal om försäljning av småskalig produktion till elnätet ska ingås med en valfri elförsäljare. Information om elförsäljare som köper småskalig produktion finns bl.a. i tjänsten Sahkonhinta.fi som upprätthålls av Energimyndigheten.

På nättjänster som presenteras i prislistan tillämpas de Nättjänstvillkor (NTV) som Energimarknadsverket fastställt och som gäller tills vidare.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.