Prislista över nättjänster för produktion (över 1000 kVA) i mellan- och högspänningsnät från och med 1.1.2022

Grundavgift

moms 0 % moms 24 %  
Mellanspänningsnät (10 eller 20 kV) 150,00 186,00 €/mån
Högspänningsnät (110 kV) 300,00 372,00 €/mån

Energi som matas in i nätet

moms 0 % moms 24 %  
Mellanspänningsnät (10 eller 20 kV) 0,00 0,00 €/MWh
Högspänningsnät (110 kV) 0,00 0,00 €/MWh

Självproducerad energi som förbrukas bakom anslutningspunkten

moms 0 % moms 24 %  
Konsumtionsavgift, vinterdag (december–februari mån–fre kl. 7–21) 8,96 11,11 €/MWh
Konsumtionsavgift, övriga tider 2,55 3,16 €/MWh

Effektavgift för nätansluten produktion

moms 0 % moms 24 %  
Produktionsanläggningens avgift för aktiv effekt 1900,00 2356,00 €/MW, år
Energiavgift för kort driftstid 3,20 3,97 €/MWh

Energi som tas ut ur nätet

Varje produktionsobjekt ska ha ett gällande nättjänstavtal som berättigar till elanvändning, enligt vilket nättjänstavgifter för förbrukning debiteras enligt prislistan över nättjänster.

Med förbrukning av självproducerad el bakom anslutningspunkten avses den andel av förbrukningen som har producerats bakom anslutningspunkten. Avgiften tillämpas inte på produktionsanläggningens eget bruk.

Produktionsanläggningens avgift för aktiv nettoeffekt fastställs för sådana kraftverk som är direkt eller indirekt anslutna till kundens elnät och som överskrider den aktiva nettoeffekten på 1 MW enligt EU-kommissionens förordning (EU) 543/2013.

En energiavgift för kort driftstid debiteras för de produktionsanläggningar med kort driftstid på vilka produktionsanläggningens effektavgift inte tillämpas. Tillämpning av avgiften avtalas årligen och separat i december föregående år.

På nättjänster som presenteras i prislistan tillämpas de Nättjänstvillkor (NTV) som Energimarknadsverket fastställt och som gäller tills vidare eller nättjänstvillkoren för högspänningsdistributionsnät.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.