Eldistributions­produkter, prislistor och avtalsvillkor

Nedan hittar du prisuppgifter om eldistribution och anslutning till nätet samt våra avtalsvillkor.

brandikuva_huhtala_sisasivu_72dpi_3840x1440

Privatkund

Välj eldistributionsprodukt utifrån dina behov och din förbrukning. Alternativen är allmän överföring, nattöverföring eller säsongöverföring.

Företagskund

Vi erbjuder företag effektbaserade eldistributionsprodukter. Kolla in våra produkter i vår prislista för nättjänster.

Byggare

Om du håller på att bygga en fastighet hittar du information och prislistor på länken nedan (på finska).

Eldistributionsprodukter för privatkund

Priserna finns i prislistan för nättjänster.

Allmän överföring – samma pris dygnet runt (Yleissiirto)

 • Du förbrukar el mest dagtid och din uppvärmningsform är någon annan än el.
 • Produkten är lämplig för egnahemshus, vånings- och radhus samt fritidsbostäder.
 • Distributionspriset är det samma dygnet och året runt.

Nattöverföring – billigare distribution om natten (Yösiirto)

 • Du använder el även om natten och du har eluppvärmning.
 • Produkten passar eluppvärmda egnahemshus och radhusbostäder.
 • Distributionspriset är förmånligare under natten.
 • Nattöverföringen mäts varje dag kl. 22–07.

Säsongsöverföring (Kausisiirto)

 • Du har möjlighet att komplettera eluppvärmningen med andra alternativ under vintersäsongen.
 • Produkten passar egnahemshus och radhusbostäder som ackumulerar eluppvärmning.
 • Distributionspriset blir förmånligare när vintersäsongen övergår i sommarsäsong samt under vintersäsongen under nätter och veckoslut.
 • Vid säsongsöverföring är vintervardagar alla vardagar från måndag till lördag kl. 07–22 under perioden 1.11–31.3.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.