Piffen El – stöd skärgården och idrotten med vindel. 

Genom att ingå ett Piffen El-elavtal stöder du samtidigt föreningens juniorverksamhet.


Perusmaksu: 3,50 €/kk

Energia: 6,06 c/kWh

Avtalet är tidsbundet 24 mån

Pargas Idrottsföreningen eli Piffen junioriurheilijoita.

Så här enkelt fungerar ett Piffen El-elavtal

Fast pris

Med ett Piffen El-avtal hålls priset oförändrat under hela avtalsperioden. Vi skickar dig alltid ett nytt erbjudande minst en månad innan avtalsperioden löper ut. En ekologisk pappersfri tjänst och elektronisk fakturering ingår också i avtalet.

Ren vindkraft

När du ingår ett Piffen El-avtal införskaffas din el från vindkraftverk i Björneborg, Brahestad, Högsåra och Södra Österbotten. Vindkraft är en helt utsläppsfri energi.

Stöd juniorverksamheten

Genom att ingå ett Piffen El-elavtal stöder du samtidigt föreningens juniorverksamhet. Åbo Energi donerar en del av intäkterna från varje avtal till utvecklingen av Piffens juniorverksamhet.

Piffen El priser

Avtalet är tidsbundet 24 mån

Fyll i beställningsformuläret

Genom att fylla i formuläret kommer vår kundtjänst att göra ett avtal för dig och du kommer att få en bekräftelse per post.

Ingå ett avtal per telefon

Ring vår kundtjänst och ingå ett elavtal per telefon.

02 262 8111

Beställa Piffen El -avtal

  • Personuppgifter

  • Avtalsuppgifter

  • Om du behöver el samma eller nästa vardag, kontakta vår kundtjänst per telefon.
    Datumformat: DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Datumformat: DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Om det t.ex. finns flera avtalsparter ska du fylla i uppgifterna om de övriga avtalsparterna här.
  • Välj önskat alternativ från menyn nedan.
    Vid ändringar kan elleveransen påbörjas dagen efter den aktuella dagen. I samband med ändringen kan det tidigare tidsbundna avtalet avslutas. I elförsäljningsavtal följer vi elförsäljningsvillkoren EFV2014. Elförsäljningsvillkoren kan läsas i sin helhet på adressen www.turkuenergia.fi/villkor. Innan avtalet ingås kontrollerar vi kunduppgifterna i Suomen Asiakastieto Oy:s register och ber vid behov om en säkerhet innan elleveransen inleds.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.