Åbo Energis
strategi och vision

Åbo Energias strategiska mål

1. Vi har de mest nöjda kunderna och ett rent energi samvete.

2. Vi ökar vår verksamhet samtidigt som vi förbättrar vår effektivitet.

3. Vi förnyar oss genom att utveckla våra operationer, genom att lära oss och genom att experimentera med nya saker.

Åbo Energis ledningssystem

Åbo Energis långsiktiga verksamhet och utveckling baserar sig på de vedertagna värderingar som är gemensamma för alla inom bolaget.

Anslutning

Vi känner våra kunders vardag och vi går längs med dem - i deras hem, deras företag och deras samhällen. Vi tjänar öppet och med förståelse, både lokalt och nationellt.

Vi deltar i social dialog och vi är ambassadörer för både Åbo Energia och området för förnybar energi. Vi är ett team vars framgång bygger på ömsesidig interaktion, uppmuntran och professionell stolthet.

För oss handlar också närheten om energilösningar och kontinuitet i försörjningen som förbättrar vardagen. Du kan lita på oss - vi litar också på varandra.

Miljövänlighet

Att vara miljövänligt betyder konkreta och effektiva åtgärder för att främja hållbar utveckling. I vårt åtagande ligger vi framför de andra: 2020 kommer hälften av den energi vi säljer att produceras med förnybara energiformer. Målet styr det dagliga arbetet som vi gör. För oss är miljövänlighet också meningsfull, både i våra tjänster och i våra produkter.

Förnyelse

Vi tror på nyfikenhet, lärande och experimentera med nya saker - tillsammans med våra kunder. Nya procedurer, produkter och tjänster inspirerar oss samtidigt som vi förbättrar våra kunders vardag. Vi är också villiga att prata och ta ställning till frågor som påverkar energibranschen och våra kunders vardag. Vi sticker ut med mod och vision.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.