Hur kan jag göra ett nytt elavtal?

Hur kan jag göra ett nytt elavtal?

Vill du teckna ett elavtal med Turku Energia, kan du göra det lättast på internet på www.energiaonline.fi (på finska). Du kan också ringa vår kundservice eller besöka oss på vårt kontor på Slottsgatan 65.

Vill du teckna ett elavtal med Turku Energia, kan du göra det lättast på internet på www.energiaonline.fi (på finska).

Du kan också ringa vår kundservice (tel. 02 2628 111) eller besöka oss på vårt kontor (Slottsgatan 65, Åbo) från måndag till torsdag mellan 8.30-17, fredag mellan 9-16.

Ifall du inte har den finska personbeteckningen, kan du teckna ett elavtal genom att besöka oss personligt på vårt kontor.  Ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort från Schengenområdet måste du ha med dig.

Prislista på elprodukter

Nättjänstpriser Turku Energia Sähköverkot  (priserna gäller 1.1.2016 – 30.6.2018)

Nättjänstpriser Turku Energia Sähköverkot (priserna gäller från 1.7.2018)

Serviceprislista Turku Energia Sähköverkot

Elförsäljnings prislista på serviceavgifter

Elavtalsvillkor

Elförsäljningsvillkor

Nättjänstvillkor

Anslutningsvillkor

Rätt att frånträda avtal som ingåtts som distansförsäljning

I enlighet med konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att frånträda ett avtal (ångerrätt) som ingåtts som distansförsäljning (per telefon eller elektroniskt) inom 14 dagar utan att meddela orsak.

Läs mer och fyll i blanketten

Elfaktura

Din elfaktura innehåller mycket information. Vi har anvisningar om att läsa fakturan.

Så här läser du din elfaktura (PDF)

Röjning av elnätet

Elledningar som hänger i stolpar kallas luftledningar. Kring luftledningar måste man röja träd och växtlighet regelbundet. Med hjälp av röjningsarbetet strävar vi till störningsfri eldistribution.

Om du vill fråga mer om röjning på ditt område, kontakta vår kundtjänst 02 2628 111, (från måndag till torsdag 8.30-17, fredagar 9-16).