Tuotannon (yli 1000 kVA) verkkopalveluhinnasto keski- ja suurjänniteverkossa 1.1.2022 alkaen

Perusmaksu

alv. 0 % alv. 24 %  
Keskijänniteverkko (10 tai 20 kV) 150,00 186,00 €/kk
Suurjänniteverkko (110 kV) 300,00 372,00 €/kk

Verkkoon syötetty energia

alv. 0 % alv. 24 %  
Keskijänniteverkko (10 tai 20 kV) 0,00 0,00 €/MWh
Suurjänniteverkko (110 kV) 0,00 0,00 €/MWh

Liittymispisteen takana kulutettu itsetuotettu energia

alv. 0 % alv. 24 %  
Kulutusmaksu, talvipäivä (joulu–helmikuu ma–pe klo 7–21) 8,96 11,11 €/MWh
Kulutusmaksu, muu aika 2,55 3,16 €/MWh

Verkkoon liittyneen tuotannon tehomaksu

alv. 0 % alv. 24 %  
Tuotantolaitoksen pätötehomaksu 1900,00 2356,00 €/MW, vuosi
Lyhyen käyttöajan energiamaksu 3,20 3,97 €/MWh

Verkosta otettu energia

Jokaisessa tuotantokohteessa on oltava voimassa oleva sähkön käyttöön oikeuttava verkkopalvelusopimus, jonka mukaan veloitetaan verkkopalveluhinnaston mukaiset kulutuksen verkkopalvelumaksut.

Liittymispisteen takana itsetuotetun sähkön kulutuksella tarkoitetaan sitä osuutta kulutuksesta, mikä on tuotettu liittymispisteen takana. Maksua ei sovelleta tuotantolaitoksen omakäyttöön.

Tuotantolaitoksen nettopätötehomaksu määräytyy asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät EU komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettopätötehon.

Lyhyen käyttöajan energiamaksua veloitetaan niistä lyhyen käyttöajan tuotantolaitoksista, joihin ei sovelleta tuotantolaitoksen tehomaksua. Maksun soveltamisesta sovitaan vuosittain erikseen edeltävän vuoden joulukuussa.

Hinnastossa esitettyyn verkkopalveluun sovelletaan Energiamarkkinaviraston vahvistamia, kulloinkin voimassaolevia Verkkopalveluehtoja (VPE) tai Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehtoja (SJVPE).

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.