Mittarointihinnasto
1.1.2019 alkaen

Energiamittaukseen liittyvät asennusmaksut

Hinnat sisältävät sähkömittarin asennuksen tai siirron.

Mittaritilaukset pitää toimittaa vähintään kolme (3) viikkoa ennen haluttua mittaroimisajankohtaa Turku Energia Sähköverkot Oy:n Liittymispalveluihin (liittymispalvelut@turkuenergia.fi).

€, alv. 0 % €, alv. 24 %
Suora energiamittaus (pääsulake max. 63 A) 54,00 66,96
Epäsuora energiamittaus (pääsulake > 63 A) 310,00 384,40
Epäsuora energiamittaus (keskijännite) 420,00 520,80

Mittauspulssit

Asiakkaan on mahdollista saada vertailuimpulssit sähkömittarista omaan käyttöönsä seuraavasti:

€, alv. 0 % €, alv. 24 %
Pienjänniteliittymässä: asiakaspulssi, pj-mittaus 120,00 148,80
Keskijänniteliittymässä: asiakaspulssi, kj-mittaus 210,00 260,40

Mittarointiin liittyviä asennusmaksuja

€, alv. 0 % €, alv. 24 %
Sähkömittarin/keskuksen sinetöinti 54,00 66,96
Sähkömittarin ohjelmointi (erilliskäynti) 120,00 148,80

Muut mittauspalvelut

Muut hinnaston ulkopuoliset mittauspalvelut määritellään tapauskohtaisesti.

Sähkömittarin ylläpito

Sähkömittarit ovat Turku Energia Sähköverkot Oy:n omaisuutta. Turku Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkömittareiden ylläpidosta.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.