Vierimetsän hoito

Vierimetsällä tarkoitetaan keskijännitejohdon johtoalueen molemmilla puolilla kasvavaa noin 20 metrin levyistä puustoaluetta, jota nimitetään myös lähialueeksi.

Panostamme sähkölinjojen vierimetsän hoitoon. Tavoitteenamme on vähentää myrskyistä ja lumikuormista aiheutuneita sähkönjakelun keskeytyksiä.

vierimetsa_sisasivu_72dpi_3840x1440

Hoidamme vierimetsiä 9–10 vuoden välein

Myös sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta

Suoritamme vierimetsien hoitoa 9–10 vuoden välein johtoalueraivauksien yhteydessä. Tällöin poistamme vierimetsäalueelta sähkönjakelulle ilmeisen riskin aiheuttavat puut, jollaisia ovat lahot, riukuuntuneet ja johtoon päin kallistuneet puut.

Olemme aina yhteydessä maanomistajiin ennakkotiedotuskirjeellä. Puumääräkartoituksen jälkeen sovimme henkilökohtaisesti puuston käsittelyyn liittyvistä asioista.

Lisää tietoa sähköverkon johtoalueiden raivauksista saat täällä.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.