Etäluettavan sähkömittarin ohje: E650

Näin luet mittarin tietoja

  1. Paina selauspainiketta lyhyesti, jolloin näyttöön tulee teksti: 88888888.
  2. Paina selauspainiketta toisen kerran, jolloin näyttöön tulee teksti: Std_dAtA
  3. Paina selauspainiketta yli 3 sekunnin ajan, jolloin näyttöön tulee lukematunniste 1.8.1 = Kokonaisenergialukema A+.

Kun painat lyhyesti ylempää näytön selauspainiketta, voit lukea hetkellisarvoja. Kun painat alempaa näytön selauspainiketta, voit lukea tariffirekisteriarvoja. Näyttö palaa perustilaan n. yhden minuutin kuluttua viimeisestä selauspainikkeen painalluksesta tai painamalla molempia selauspainikkeita yhtä aikaa. Vakiotilassa mittari vierittää näytöllä ohjelman mukaisia kumulatiivisia rekisteriarvoja:

0.9.1 Kellonaika
0.9.2 Päivämäärä
1.8.0 Elinikärekisteri A+, verkosta otto
2.8.0 Elinikärekisteri A-, tuotanto
3.8.0 Elinikärekisteri R+, lois otto
4.8.0 Elinikärekisteri R-, lois anto

Lukemat vaihtuvat näytöllä n. 10 sekunnin välein. Lukematunniste kertoo, mistä lukemasta on kyse.

Lukematunnisteita:

0.4.2 Virtamuuntajan muuntosuhde
0.4.3 Jännitemuuntajan muuntosuhde
31.7.0 Vaiheen L1 virran hetkellisarvo
51.7.0 Vaiheen L2 virran hetkellisarvo
71.7.0 Vaiheen L3 virran hetkellisarvo
91.7.0 Nollajohtimen virran hetkellisarvo
32.7.0 Vaiheen L1 jännitteen hetkellisarvo
52.7.0 Vaiheen L2 jännitteen hetkellisarvo
72.7.0 Vaiheen L3 jännitteen hetkellisarvo
16.7.0 Hetkellinen pätöteho
131.7.0 Hetkellinen loisteho
14.7.0 Taajuus
33.7 Vaiheen L1 tehokerroin
53.7 Vaiheen L2 tehokerroin
73.7 Vaiheen L3 tehokerroin
13.7 Kokonaistehokerroin
C.2.0 Tehtyjen konfigurointien määrä
C.2.1 Viimeisimmän konfiguroinnin pvm ja kellonaika
1.8.1 Kokonaisenergialukema, kumulatiivinen, A+
1.8.2 A+, kWh, aikasähkö, päivä 07.00-22:00
1.8.3 A+, kWh, aikasähkö, yö 22:00-07:00
2.8.1 Kokonaisenergialukema, kumulatiivinen, ALukematunniste

E650.
E550.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.