Etäluettavan sähkömittarin ohje: E360

Olemme asentaneet käyttöösi uuden etäluettavan sähkömittarin (kWh-mittari). Voit seurata sähkönkäyttöäsi mittarin näytöstä. Sähkönkäyttötiedot näet myös EnergiaOnline-palvelustamme.

Näin luet mittarin tietoja

Mittarinluenta onnistuu, kun seuraat näytössä vaihtuvia lukemia. Sinun ei tarvitse painaa erikseen ohjauspainiketta. Mittari näyttää näytöllä kaikkien siirtotuotteiden laskureita, noin 10 sekunnin kierrolla. Jos ohjauspainiketta on painettu, palautuu näyttö perustilaan itsestään noin minuutin kuluttua.

Näytöltä näet oletuksena kokonaisenergialukeman. Näytön selauspainiketta painamalla voit selata eri tariffien kulutusta sekä mahdollista sähkön tuotantoa (esim. aurinkopaneelit). Lukematunniste kertoo mikä energialukema näytöllä on.

Mittari on varustettu RJ12-kotiautomaatioliitynnällä (HAN-väylä/P1-portti), jonka kautta voit lukea mittarin mittaustietoja. RJ12-liityntä on mittarin asennusvaiheessa asetettu pois käytöstä. Saat liitynnän käyttöösi ottamalla yhteyttä Turku Energia Sähköverkkojen asiakaspalveluun.

Mittarin kello näyttää virallista eli rannekellon aikaa. Lämmityskuormien kytkentä tapahtuu satunnaisesti joka ilta klo 22.00–23.00 välillä. Esimerkiksi tänään lämmitykset voivat kytkeytyä päälle klo 22.35. Mittarin laskureille sähkönkäyttö ohjautuu kuitenkin aina käyttämäsi sähkön siirtotuotteen aikajaotuksen mukaisesti.

Mittarissa oleva hälytyksen merkkivalo kertoo normaalista poikkeavasta tilasta. Tämä voi johtua esimerkiksi mittarin ja luentajärjestelmän välisestä yli 30 sekunnin aikaerosta. Hälytyksiä seurataan päivittäisten luentojen yhteydessä, eivätkä ne vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä.

Mittari on varustettu etäkytkentälaitteella

Etäkytkentälaitteen katkaisupainikkeesta voit katkaista sähköt kiinteistöstä tai huoneistosta, mutta pitää mittarin etäluennassa. Kun painat painiketta, näytön symboli alka vilkkua. Kytkentä tapahtuu 10–15 sekunnin viiveellä. Käytä tätä painiketta, jos haluat katkaista sähköt kiinteistöstä poissaolosi ajaksi. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta.

Älä katkaise poissaolon takia sähköä pääkytkimestä tai ruuvaa irti sulakkeita. Pääkytkimestä tai pääsulakkeista sähköt katkaistaan erilaisten sähkötöiden ajaksi, jotta sähkötyöt voidaan tehdä turvallisesti.

Etäluettava sähkömittari E360.
Sähkömittarin E360 näyttö.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.