Siirtyminen 24 kV -rakennejännitteeseen keskijänniteverkossa

Yleistä

Turku Energia Sähköverkot Oy (TESV) siirtyi 1980-luvun lopussa uusissa keskijänniteverkon asennuksissa 24 kV rakennejännitteeseen aikaisemman 12 kV asemasta.

Jännitteenvaihto

TESV:n verkkoalueesta 20 kV käyttöjännite on käytössä vain saaristoalueella. Nykyisen 10 kV verkon käyttöjännitteen vaihtamisesta ei ole päätöksiä. On kuitenkin selvää, että koko TESV:n alueella siirrytään aikanaan 20 kV käyttöjännitteeseen alue kerrallaan.

Koska 12 kV rakennejännitteen kaapeleita ja muuntamoita on vielä paljon käytössä, ei jännitteenvaihto ole kokonaisuudessaan mahdollinen vielä pitkään aikaan.

Keskijänniteverkon liittyjien muuntamoiden rakennejännite

Jotta myöhempi jännitteen vaihto olisi mahdollinen, tulee myös kaikki liittyjien omistamat uudet muuntamot rakentaa 24 kV rakennejännitteelle. Nykyisten asiakasmuuntamoiden rakennejännitteen vaihto tulee suorittaa aina perusparannusten ja korjausten yhteydessä tai viimeistään ennen jännitteen vaihtoa.

Jakelumuuntajien rakenne

Uudet muuntajat tulee hankkia jännitteenvaihtokytkimellä varustettuna. Kytkimellä yläjännitteeksi valitaan joko 20 kV tai 10 kV.

Keskijännitekaapelien valinta

TESV on hankkinut kaikki keskijännitekaapelit jo vuodesta 1988 alkaen 24 kV rakennejännitteelle. Näin ollen myös kaikki asiakkaidemme keskijänniteverkon kaapelit tulee hankkia 24 kV rakennejännitteelle.

Asiakasmuuntamoiden lunastus

Kun harkitaan rakennejännitteen vaihtoa muuntamossa, on eräs vaihtoehto, että koko muuntamosta luovutaan. TESV on valmis neuvottelemaan muuntamon haltuunotosta.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.