Turku Energian sarjalukot

Varmista pääsy sähkölaitteita sisältäviin tiloihin sarjalukoilla

Sähkölaitteiston haltijan/liittyjän tulee tarvittaessa järjestää jakeluverkonhaltijan valtuuttamien henkilöiden pääsy sähkö- ja kaukolämmön mittalaitteita sisältäviin tiloihin kuten muuntamoihin, mittarikomeroihin, pääkeskushuoneisiin, kaapelijakokaappeihin sekä kaukolämmön lämmönjako- ja mittauskeskustiloihin. (Sähköverkkoon liittymisen ehdot, Liittymisehdot LE 05 ja Verkkopalveluehdot VPE 2010)

Liittymisehdot kohta 8.3:

Jakeluverkon haltijalla on oikeus päästä liittyjän tiloissa olevalle mittarille. Voidakseen korjata viat, lukea mittari ja tuottaa mahdollisimman häiriöttömiä verkkopalveluja jakeluverkon haltijan tulee päästä sähkölaitteistolleen. Sama koskee pääsyä liittyjän omistamalle sähkölaitteistolle, jonka avulla voidaan muuttaa jakeluverkon kytkentätilannetta. Jos jakeluverkon haltijan hallinnassa olevaa sähkölaitteistoa on liittyjäntiloissa tai alueella, liittyjän on järjestettävä jakeluverkon haltijalle sopijapuolten hyväksymällä tavalla korvauksetta viivytyksetön pääsy mm. huolto-, tarkistus-, vianselvitys- tai korjaustöitä varten sähkölaitteiston luo vuorokauden ajasta riippumatta.

Tämän toteuttamiseksi kiinteistöissä käytetään seuraavia Abloyn lukkosarjoja:

 • mittarikomeron ja pääkeskushuoneen lukkosarja
 • muuntamon lukkosarja
 • jakokaapin lukkosarja
 • kaukolämmön lukkosarja
  • lämpökeskussarja
  • talokeskussarja

Mittarikomeron ja pääkeskushuoneen sarjalukot

Mittarikomeron ja pääkeskushuoneen oven lukkona käytetään Abloyn kaksoispesälukkoa nro RI 008 (EXEC). Palo-ovissa käytetään siirtolaitetta nro 6162.

Mm. monimittarikeskuksissa käytetään kiinteää Abloyn kaksoispesäpintalukkoa nro RI 008 (EXEC).

Omakotitaloissa, työmaakeskuksissa tms. riippulukkona käytetään Abloyn riippulukkoa nro PL 231 (EXEC).

Avainsäiliö/putkilukko Abloy nro 6053/CY 500 (EXEC) ns. reittiavaimen sijoittamiselle. Käyttöön voidaan valita myös mikrokytkimellä varustettu lukko nro 6054/CY 500, joka liitetään kiinteistön hälytysjärjestelmään.

Käytännössä haltija/sähkönkäyttäjä on menetellyt seuraavasti:

Teollisuusrakennuksissa sekä rivi- ja kerrostaloissa kulkureitillä olevat päivällä lukitut ovet varustetaan kaksoispesälukolla tai käytetään avainsäilöä, joka sisältää haltijan toimittaman ns. reittiavaimen. Kaksoispesälukon toinen avainpesä tai avainsäilön avainpesä sarjoitetaan Turku Energian mittarikomeron ja pääkeskushuoneen lukkosarjaan. Kaksoispesälukon toinen avainpesä sarjoitetaan kiinteistön omaan lukkosarjaan.

Kaksoispesälukkovaihtoehtoa on pidetty lukitusturvallisuuden kannalta parempana valintana.

Mittarikomeron ja pääkeskushuoneen ovet varustetaan kaksoispesälukolla, joista toinen avainpesä sarjoitetaan Turku Energian mittarikomeron ja pääkeskushuoneen lukkosarjaan ja toinen avainpesä kiinteistön omaan lukkosarjaan.

Omakotitalojen ulkona sijaitsevissa mittarikomeroissa ja -koteloissa, työmaakeskuksissa ja vastaavissa kohteissa käytetään kiinteätä lukkoa tai riippulukkoa sarjoitettuna Turku Energian mittarikomeron ja pääkeskushuoneen lukkosarjaan. Lukkoon sarjoitetaan oma lukkokohtainen avain haltijan käyttöön.

Sähkölaitteiston omistaja/haltija, lukituksista vastaavana, valitsee käytettävät lukitusjärjestelmät ja lukot sekä päättää kyseisten lukkojen käyttöoikeuksista esim. Telehallintokeskuksen lukitussuosituksen noudattamisen yhteydessä.

Muuntamon sarjalukot

Turku Energian omistaman muuntamon oven kiinteänä lukkona käytetään Abloyn lukkoa nro RI 007(EXEC).

Muuntamon riippulukkona käytetään Abloyn lukkoa nro PL231 (EXEC).

Sähkölaitteiston haltijan omistaman muuntamon oven kiinteänä lukkona käytetään Abloyn kaksoispesälukkoa nro RI 008 (EXEC) tai vaihtoehtoisesti riippulukkoa Abloy PL 231 (EXEC).

Käytännössä haltija on menetellyt seuraavasti:

Muuntamoon johtavalla kulkureitillä olevat ovet varustetaan kaksoispesälukolla tai käytetään avainsäilöä, joka sisältää haltijan toimittaman ns. reittiavaimen. Kaksoispesälukon toinen avainpesä tai avainsäiliön avainpesä sarjoitetaan Turku Energian mittarikomeron ja pääkeskus-huoneen lukkosarjaan. Kaksoispesälukon toinen avainpesä sarjoitetaan kiinteistön omaan lukkosarjaan. Kaksoispesälukkovaihtoehtoa on pidetty lukitusturvallisuuden kannalta parempana valintana.

Muuntamon ovi varustetaan muuntamon lukkosarjaan sarjoitetulla lukolla.

Turku Energian omistaman muuntamon oven lukkoon ei sarjoiteta omaa lukkokohtaista avainta.

Haltijan omistaman muuntamon oven lukkoon sarjoitetaan oma lukkokohtainen avain haltijan käyttöön.

Turku Energian jakokaapin sarjalukot

Jakokaapin oven kiinteänä lukkona käytetään Abloyn lukkoa nro RI 007 (EXEC).

Kaapin riippulukkona käytetään Abloyn lukkoa nro PL 231 (EXEC).

Lukko sarjoitetaan Turku Energian jakokaapin lukkosarjaan.

Lukkoon ei sarjoiteta omaa lukkokohtaista avainta.

Kaukolämmön sarjalukot

Kaukolämpö käyttää avainsäilöissä/putkilukoissa kahta lukkosarjaa:

 • lämpökeskussarja (L)
 • talokeskussarja (TK)

Talokeskussarjaa käytetään asiakkaiden kiinteistöissä. Näihin avainsäilöihin asiakas toimittaa ns. reittiavaimen.

Kaukolämpö hankkii ja asentaa tarvitsemansa avainsäilöt/putkilukot.

Lukkoihin ei saa sarjoittaa lukkokohtaisia avaimia.

Jako-/mittauskeskuksien kansien ja ovien yleiset lukituslaitteet

Energian mittauslaitteita sisältävien keskuksien, kaappien ja koteloiden lukitukseen voidaan käyttää myös standardin SFS 5498 (20.02.1989) mukaista erikoisavaimella toimivaa kiinteää lukituslaitetta. Erikoisavaimella tässä tarkoitetaan standardin SFS 2851 (31.01.1974) mukaista kaapelijakokaapin avainta.

TE:n hallinnassa olevien standardin SFS 2533 mukaisten jakokaappien lukitukseen käytetään standardin SFS 2851 (20.02.1989) mukaista kiinteää lukituslaitetta ja avainta.

Yleisavaimien tilaaminen

TE:n sarjalukkoja tilattaessa tarvitaan tilaus Turku Energialta.

Lukkoasioiden hoito

Seuraavat henkilöt hoitavat lukko- ja avainasioita:

 • Mittarikomeron ja pääkeskushuoneen sarjalukot: Liittymispalvelupäällikkö
 • Muuntamon ja jakokaapin sarjalukot: Verkonkäyttö
 • Kaukolämmön sarjalukot: Lämmönmyynti

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.