Mittauslaitteet ja sinetit

Mittauslaitteiden asennus, huolto, vaihto ja poisto

Sähkömarkkina-asetuksen 7§ mukaisesti ainoastaan Turku Energia Sähköverkot Oy:llä (TESV) tai sen valtuuttamalla on oikeus asentaa, huoltaa, vaihtaa ja poistaa TESV:n verkkotoimintaan liittyviä mittauslaitteita.

Mikäli sähköurakoitsija katsoo tarvitsevansa em. valtuutusta tiettyä työtä varten, on hänen ennen ko. työhön ryhtymistä aina etukäteen sovittava asiasta TESV:n liittymispalveluiden kanssa. TESV suorittaa tällöin jälkikäteen mittauksen tarkastamisen ja mittauslaitteiden sinetöimisen.

Turku Energia Sähköverkkojen asettamien sinettien murtaminen

TESV:n asettamien sinettien murtaminen on sallittua ainoastaan sen luvalla. Luvaton murtaminen oikeuttaa TESV:n purkamaan sähköntoimitussopimuksen käyttäjän sopimusrikkomuksena (Verkkopalveluehdot VPE 2019 kohta 17.8).

Sellaisissa keskuksissa, koteloissa, jakorasioissa ja talovarokkeissa jne., joissa on kuluttajalle mittaamatonta sähköä, on oltava mahdollisuus tilojen luotettavaan sinetöintiin. Sinetöintiruuvin tulee olla standardin SFS 2515 mukainen.

Esimerkkeinä näistä laitteista ja keskusosista ovat:

  • kWh- ja kvar-mittarien kannet
  • Mittamuuntajien kotelot
  • Mittausriviliittimien kotelot
  • Jännitevarokkeiden kotelo tai yhtenäinen kansi
  • Lämpömäärämittauksen varoke
  • Liittymisjohdon liitinkotelo, päävarokekotelo ja pääkytkinkotelo

Sinetöinti on voitava tehdä siten, että liitynnän pääsulakkeet ovat sähkönkäyttäjän vaihdettavissa.

Sinetöitävässä tilassa ei saa olla kuluttaja-asennuksia, esimerkiksi PE- ja N-kiskojen yhdistyksiä, ja suositellaan, ettei kyseisten tilojen läpi kuljeteta johtimia keskuksen muihin osiin.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.