Energiamittauspulssit

Energiamittauksesta saatavien pulssien antaminen asiakkaalle

Turku Energia Sähköverkot Oy (TESV) antaa energiaan (pätö- ja loisenergia) verrannollisia pulsseja niille asiakkaille, jotka haluavat käyttää niitä oman energiankulutuksensa valvontaan. Asiakkaan niin halutessa, TESV vaihtaa asiakkaan käytössä olevat energiamittarit vastaaviin pulssilaitteilla varustettuihin mittareihin mittarointihinnaston mukaisin maksuin. Pulssilaitteiden lähetinkosketin on potentiaalivapaa sulkeutuva Reed-rele. Annettavat pulssit ovat muuntajamittareilla sekundäärisiä, joten niiden primääriarvon saamiseksi asiakkaan valvontalaitteiden tulee ottaa huomioon mittamuuntajista johtuva kerroin.

Toimenpiteet

Pulssien ja mahdollisten muiden ohjausten saamiseksi asiakkaan tulee tehdä kirjallinen tilaus TESV:lle. Lisäksi asiakkaan tulee asentaa omilta laitteiltaan tuleva ohjauskaapeli mittauskeskukseen. Ohjauskaapelissa on oltava kaksi johdinta kutakin tarvittavaa pulssiinformaatiota varten (energiapulssit, loisenergiapulssit). Mittaukseen tulevien johtimien käyttötarkoitus on selvästi merkittävä. Ohjauskaapelin johtimet päätetään mittauskeskukseen asennettaviin riviliittimiin (sinetöidyn alueen ulkopuolelle). Kukin johdinpari on lisäksi suojattava ylikuormitukselta ja oikosululta ns. riviliitinsulakkeella. Ennen kaapelin vientiä mittauskeskukseen on otettava yhteyttä TESV:n Liittymispalveluihin. Mittarit asennetaan vasta ko. kaapelin asentamisen jälkeen.

Toimitusaika

TESV pitää varastossa tarkoituksenmukaisen määrän pulssilaitteilla varustettuja mittareita, joita voidaan toimittaa asiakkaille lyhyellä toimitusajalla. Mittareita tilataan lisää tarpeen mukaan, jolloin niiden toimitusaika on noin 12 viikkoa.

Veloitusperuste

Asiakkaan mittalaitteiden vaihdosta pulssimittareiksi peritään kertakorvaus, joka kattaa sekä asennettavien että tarvittavien varamittarien pulssilaitteiden aiheuttamat lisäkustannukset. Lisäksi mittauksen vaihto- tai asennustyöstä peritään kertakorvaus, koska kysymyksessä on tavanomaisesta mittarinvaihdosta poikkeava toimenpide.

Rikkoontumisvastuu

TESV:n tarjoamat mittauspulssit on katsottava informaatioksi asiakkaalle hänen sähkönkäytöstään ja hänen käytössään mahdollisesti olevaa energianhallintajärjestelmää varten. TESV ei vastaa pulssi-informaation antamisessa mahdollisesti tapahtuvista virheistä. Asiakkaan energianhallintajärjestelmän toimivuus on asiakkaan vastuulla.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.