Pientuotannon
netotus Turku Energia
Sähköverkot Oy alueella.

Pientuotannon netotuksessa kulutettu ja itse tuotettu sähkö vähennetään toisistaan eli netotetaan.

Pientuotannon netotus lyhyesti

Turku Energia Sähköverkot Oy ottaa 1.1.2023 alkaen käyttöön sähkönkulutuksen ja pientuotannon netotuksen. Muutos perustuu Valtioneuvoston asetukseen (TEM/2020/208) ja koskee sähköntuotannon käyttöpaikkoja, joiden tuotanto on enintään 100 kVA.

1.1.2023 alusta mittausjakson (tunti, myöhemmin vartti) kulutus ja tuotanto netotetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Verkkoyhtiön vastuulla netotuslaskennassa on mittaustietojen, niin kulutus kuin tuotantokin, toimittaminen Datahubiin. Netotuslaskennan suorittaa Datahub.

Miten netotus toimii?

Uudessa mittaustavassa kulutus ja tuotanto lasketaan mittausjakson sisällä yhteen. Jos kohteessa samanaikaisesti sekä kulutetaan että tuotetaan sähköä, tuotettu sähkö alentaa suoraan kulutetun sähkön määrää. Jos tuotetun sähkön määrä ylittää kulutuksen, näyttävät kulutustiedot kyseiseltä ajanhetkeltä nollaa ja ylijäänyt osa näkyy verkkoon myytävänä tuotantona.

Esimerkki 1: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 3 kilowattituntia kulutusta ja 2 kilowattituntia tuotantoa, lopputulos on nettona 1 kilowattituntia kulutusta ja 0 kilowattituntia ylijäämätuotantoa.

Esimerkki 2: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 2 kilowattia kulutusta ja 3 kilowattia tuotantoa, lopputulos on nettona 0 kilowattituntia kulutusta ja 1 kilowattitunti ylijäämätuotantoa.

Mittausmuutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan se koskee 1.1.2023 alkaen automaattisesti kaikkia sähköntuottajia, joiden kulutus ja tuotanto mitataan samalla mittauslaitteella, ja tuotantolaitteisto on enintään 100 kVA.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.