Energiayhteisöt

Energiayhteisössä sen osakkaat, esimerkiksi taloyhtiössä huoneistot, voivat hyödyntää yhteisen pientuotantolaitteiston tuottamaa energiaa, ja näin saada säästöä sähkölaskuunsa.

Mitä energiayhteisö tarkoittaa?

Energiayhteisöt ovat saman kiinteistön (sähköliittymän) alueella toimivien sähkönkäyttäjien muodostamia yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhteiseksi sovittua, omaa sähköntuotantoaan.

Esimerkiksi taloyhtiössä voidaan käyttää pientuotantolaitteiston tuottamaa energiaa kiinteistön tilojen lisäksi kiinteistössä sijaitsevien asuntojen ja liiketilojen hyödyksi perustamalla energiayhteisö.

Energiayhteisön sisällä tuotettu energia jaetaan pientuotannon hyvityslaskennassa energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti. Pientuotannon hyvityslaskennan verkkoyhtiön ilmoittamien mittaustietojen perusteella suorittaa Datahub.

Energiayhteisön perustaminen taloyhtiössä

Taloyhtiön on hyvä tutustua energiayhteisöön etukäteen. Lähtökohta on toki se, että taloyhtiössä on tai ollaan hankkimassa pientuotantolaitosta, minkä tuotantoa sitten energiayhteisössä jaetaan.

Perustamisesta ilmoitetaan Turku Energia Sähköverkot Oy:lle (TESV) Energiayhteisön rekisteröitymisilmoituksella, minkä jälkeen Energiayhteisöstä tehdään sopimus TESV:n kanssa.

Sopimuksessa sovitaan mm. hyvityslaskennan alkupäivä, energiayhteisöön kuuluvien käyttöpaikkojen tiedot ja jako-osuudet sekä ylijäämän jakotapa. Sopimuspohja/-luonnos on saatavissa etukäteen tutustumista varten TESV:n Liittymispalveluista (liittymispalvelut@turkuenergia.fi).

 

Esimerkki energiayhteisön hyvityslaskennasta:

  • Aurinkopaneelien tuottama sähkö 10 kWh
  • Kiinteistön käyttöpaikka käyttää sähköstä 5 kWh
  • Hyvityslaskennassa 5 kWh ylijäämäsähkö jaetaan tasan viidelle osakkaalle (á 1 kWh)
  • Kolmen huoneiston osalta 1 kWh hyvitys on käytetty täysimääräisenä
  • Kahdelta huoneistolta jää laskennan jälkeen hyvitystä (tuotantoa) käyttämättä yhteensä 1,5 kWh
  • Kiinteistöstä ulos myytävä pientuotanto 1,5 kWh

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.