fbpx

Johtoalueiden raivaus

Johtoalueiden raivaus

Parannamme sähköntoimitusvarmuuttamme ennakoivasti tekemällä johtoalueiden raivauksia. Ilmaan pylväiden varaan ripustettua sähköjohtoa sanotaan ilmajohdoksi. Ilmajohtojen verkkoalueilla tehdään säännöllisesti puiden ja muun kasvillisuuden raivaamista. Raivauksien avulla sähkökatkot vähenevät ja varmistetaan turvallinen sähkönjakelu.

Ilmajohtotyyppi Johtoalueen raivaus Reunavyöhykkeen raivaus
Suurjännitejohdot (110 kV) 3 vuoden välein 10–30 vuoden välein
Keskijännitejohdot (10 ja 20 kV) 3 vuoden välein vierimetsän hoito 9–10 vuoden välein
Pienjännitejohdot 6 vuoden välein

Lisätietoja sähköverkon johtoalueiden raivauksista saat asiakaspalvelustamme. Puunkaatoavusta kerromme täällä.

Suurjännitejohdot

Suurjännitteiset (110 kV) johdot pidetään puuvarmoina, mikä tarkoittaa sitä, että puut eivät saa kaatuessaan aiheuttaa häiriötä sähkönjakelulle. Suurjännitteisten ilmajohtojen johtoaukealla aluskasvillisuuden raivausta ja puiden karsintaa suoritetaan 3 vuoden välein.  Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–30 vuoden välein.

Suurjännitejohtojen reunametsien hoidosta saa lisää tietoa tästä Fingridin tuottamasta metsänhoitokortista.

Aikataulu (kevät 2021)

Raivattavat voimajohtoaukeat sijaitsevat Turussa alueilla:
Raunistula, Koroinen, Kärsämäki, Urusvuori, Saramäki, Moisio, Yli-Maaria ja Jäkärlä sekä

Turusta Piikkiöön alueilla: Huhkola, Nummenniitty, Krossi, Kesämäki, Hulkkio ja Runko.

Keskijännitejohdot

Keskijännitejohtojen (10 ja 20 kV) johtoalueella tarkoitetaan noin 10 metrin levyistä kaistaa, jolla ilmajohto sijaitsee. Johtoalueiden aluskasvillisuus raivataan kolmen vuoden välein ja samalla suoritetaan johdon lähelle ulottuvien oksien karsintaa. Tavoitteena on pitää johtoalue sovitussa leveydessään ja aluskasvillisuus niin lyhyenä, että raivaus onnistuu raivaussahalla. Näin hakkuutähteet jäävät vähäiseksi.

Keskijännitejohtojen johtoalueen vierimetsän hoidosta saat tietoa täältä.

Aikataulu (alustava)

Vuosi Raivattavat alueet
2017 Puistomäki, Uittamo, Luolavuori, Ruissalo, Kähäri, Pitkämäki, Pahaniemi, Pansio, Perno, Ruohonpää, Mälikkälä, Teräsrautela, Kastu, Kaerla, Runosmäki, Kärsämäki, Räntämäki, Oriketo, Halinen
2018 Hirvensalo, Satava, Kakskerta
2019 Ohikulkutien pohjoispuoli: Metsämäki, Saramäki, Urusvuori, Tasto, Paimala, Moisio, Yli-Maaria, Jäkärlä
2020 Puistomäki, Uittamo, Luolavuori, Ruissalo, Kähäri, Pitkämäki, Pahaniemi, Pansio, Perno, Ruohonpää, Mälikkälä, Teräsrautela, Kastu, Kaerla, Runosmäki, Kärsämäki, Räntämäki, Oriketo, Halinen
2021  Hirvensalo, Satava, Kakskerta

Pienjännitejohdot

Pienjännitejohdoilla tarkoitetaan tyypillisesti riippukierteisiä AMKA-johtoja, jollaisia ovat mm. talojen syöttöjohdot ja katuvalojohdot. Pienjännitejohtojen alue raivataan kuuden vuoden välein, mutta tyypillisesti suojatun rakenteensa vuoksi niille riittää usein hoidoksi pelkkä oksinta. Linjojen oksista vapaa alue tulee toimenpiteen jälkeen olla vähintään metri linjan kummallakin sivulla ja kaksi metriä alapuolella.

Aikataulu (alustava)

Vuosi Raivattavat alueet
2017 Puistomäki, Uittamo, Luolavuori ja lähialue
2018 Kähäri, Pitkämäki, Pahaniemi, Pansio, Perno
2019 Ruohonpää, Mälikkälä, Teräsrautela, Kastu, Kaerla, Runosmäki, Kärsämäki, Räntämäki, Oriketo, Halinen
2020 Ohikulkutien pohjoispuoli: Metsämäki, Saramäki, Urusvuori, Tasto, Paimala, Moisio, Yli-Maaria, Jäkärlä
2021  Vasaramäki, Itäharju, Nummi, Kurala, Pääskyvuori, Varissuo, Vaala, Lauste, Huhkola

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.