Louna Suoja – vakautta ja suojaa yrityksellesi

Louna Suoja – vakautta ja suojaa yrityksellesi

Louna Suoja on sähkösopimus, jossa sähkön hinta voidaan kiinnittää useammassa osassa. Oikea-aikaisilla hintakiinnityksillä voit säästää sähkösi hinnassa. Turku Energian osaavat asiantuntijat ovat käytettävissäsi aina, kun sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua sähköasioiden hoidossa.

Louna Suoja on sinulle oikea valinta, kun haluat hyödyntää sähkömarkkinoiden hintavaihteluita. Louna Suoja on tarkoitettu yrityksille, joiden vuosikulutus on vähintään 1 GWh.

Suojaa sähkönhankintasi

  • Louna Suojan avulla on mahdollista hyö­dyntää sähköpörssin edullisia ajankohtia.
  • Hajauttamalla hintakiinnitykset voit suojautua hintavaihteluilta.Suojausten ulkopuolelle jäävä Spot-osuus laskutetaan kuukauden keskihinnan mukaan.

Miten sähkön hinta muodostuu

Alla olevat kaksi esimerkkiä havainnollistavat sen, miten Louna Suoja -sopimuksen sähkön hinta muodostuu. Ensimmäisessä kuvassa on esitetty yhden yrityksen hintakiinnitykset yhden vuoden ajalta. Alemmassa esimerkissä taas on kuvattu aluehintaeron vaihtoehdot.

Yhden yrityksen hinnan suojaukset vuoden ajalta

suoja_hinnan_suojaukset
louna_suoja

Tammikuun sähkön hinta on suojattu kolmen tasasuuruisen kiinnityksen avulla. Laskutushinta saadaan hintakiinnitysten keskiarvosta,  eli 1/3 x 31€ + 1/3 x 35 € + 1/3 x 38 € = 34,7 €/MWh. Lisäksi veloitetaan aluehintaerokustannus ja myyjän marginaali.

Aluehintaeron vaihtoehdot

Esimerkkikuvassa toteutunut aluehintaero tuli edullisemmaksi verrattuna siihen, että sen olisi suojannut aluehintaero vuosituotteella. Aluehintaero voidaan joko kiinnittää tai laskuttaa toteutuneen mukaan. Kysy yhteyshenkilöltämme mahdollisuutta veloittaa myös profiilikustannus toteutuneen mukaisesti.

suoja_aluehintaero

Lisäominaisuudet

Tiedustele myös uusia sertifioituja vaihtoehtoja.

EnergiaOnline!

Turku Energian asiakkaana käytettävissäsi on sähköinen EnergiaOnline-asiointipalvelu. Sieltä löydät myös ajantasaiset kulutustietosi jopa tunnin tarkkuudella.

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Ha­luat­ko kes­kus­tel­la yri­tyk­se­si ener­gia­rat­kai­suis­ta tai jät­tää yh­tey­de­not­to­pyyn­nön? Ker­ro hie­man ti­lan­tees­ta­si ja jä­tä yh­teys­tie­to­si, niin yri­tys­myy­jäm­me ot­ta­vat si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

Yhteydenottopyyntö – Louna Suoja