Pian puolet myymästämme sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sähköenergian tuotanto ja alkuperä

Työskentelemme sen eteen, että uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energianhankinta ja -tuotanto kasvaa. Tavoitteemme on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus yli
50 %:iin sähköenergian hankinnassamme.

Sähköenergian alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita.

Tutustu tuotantolaitoksiimme ja uusiutuviin energialähteisiimme.

sahko_alkuperä_2017

Jakauma on laskettu Suomen energiataseen jäännösjakauman ja Turku Energian hankkimien alkuperätakuiden perusteella, Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 195 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2017 oli keskimäärin 0,89 mg/kWh.