Olemme lähellä, näemme kauas.

Yhteystiedot

Olemme täällä sinua varten. Ota meihin yhteyttä sähköisten kanaviemme kautta, puhelimitse tai tule käymään Linnankadulla. Kesäisin voit bongata meidät palvelufillarilla turuilta ja toreilta.

EnergiaOnlinessa saat sähköistä asiakaspalvelua ympäri vuorokauden

Asiak­kaa­nam­me si­nul­la on käy­tet­tä­vis­sä­si säh­köi­nen asioin­ti­pal­ve­lum­me Ener­giaOn­li­ne. Siel­lä seu­raat ja kä­sit­te­let vai­vat­to­mas­ti säh­kö- ja läm­pö­so­pi­muk­sia­si ja -las­ku­ja­si mi­hin vuo­ro­kau­de­nai­kaan ta­han­sa. Pal­ve­lus­sa voit myös ot­taa yh­teyt­tä asia­kas­neu­vo­jiim­me tai jät­tää meil­le pa­lau­tet­ta.

Käy­tet­tä­vis­sä­si ovat seu­raa­vat pal­ve­lut:

  • Uuden sähkösopimuksen tekeminen ja muutto
  • Energiankäytön seuranta
  • Yhteydenotto asiakasneuvojaan
  • Sopimusten selailu
  • Laskujen selailu
  • Omat yhteystiedot ja palveluvalinnat

Valopilkun palaute ja arvonnat

Asiakaslehti Valopilkun palaute- ja arvontalomakkeet (mm. ristikko) löydät alla olevasta linkistä.

Palaute- ja yhteydenottolomake

Mie­li­pi­tee­si on meil­le tär­keä toi­min­tam­me laa­dun ke­hit­tä­mi­sek­si. Kä­sit­te­lem­me kaik­ki saa­mam­me pa­laut­teet. Kii­tos si­nul­le jo etu­kä­teen!

Ota meihin yhteyttä!

Ha­luam­me pal­vel­la si­nua kai­kis­sa ener­gian han­kin­taan, käyt­töön ja asia­kas­suh­tee­seen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

Asiakaspalvelumme aukioloajat joulun ja uudenvuoden aikaan

Asiakaspalvelumme on joulun vietossa 24.–25.12. ja suljettuna myös uudenvuodenpäivänä 1.1. sekä loppiaisena 6.1.

Tiesithän, että omat energia-asiasi voit kuitenkin hoitaa sähköisen asiointipalvelumme kautta ympäri vuorokauden osoitteessa www.energiaonline.fi!

Valoisaa ja lämmintä joulua sekä onnellista uutta vuotta 2021!

ARKIPÄIVISIN PALVELEMME:

Säh­köi­ses­ti

www.ener­giaon­li­ne.fi
asiakaspalvelu@turkuenergia.fi

Pu­he­li­mit­se

02 2628 111 (pvm/mpm)
asiakaspalvelu ma–pe klo 8.00–18.00
vaihde ma–pe klo 8.00–16.00
Lähetämme sähkösopimusten jatkotarjouksia tekstiviestillä numerosta 050 902 3725. Jos viestissä pyydetään vastausta, voit vastata samaan numeroon tekstiviestillä. Numeroon ei voi soittaa.

Pal­ve­lu­pis­tees­sä

Lin­nan­ka­tu 65, 20100 Tur­ku
Palvelupisteemme on epidemiatilanteen takia toistaiseksi suljettu.

Postiosoite

Turku Energia /
Turku Energia Sähköverkot Oy
PL 105
20101 Turku

Turku Energia
Naantalin voimalaitos
Satamatie 16
21100 Naantali

Laskutusosoitteet

Vikailmoitukset (24h/vrk)

Sähköverkon ja kaukolämmön päivystyspuhelin (24h): 0800 02001

Numeroon voi soittaa kaikissa lämpö- ja sähköverkkoon liittyvissä hätätapauksissa tai jos tiedät lämpö- tai sähkökatkon aiheuttajan ja voit siten ehkä auttaa vian paikallistamisessa.

Ilmoita sähköverkon viasta

Ilmoita kaukolämpöverkon viasta

Huom! Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapito- ja korjaustöistä vastaa Turun kaupunki, ei Turku Energia. Ilmoita rikkinäisistä katu- tai liikennevaloista Turun kaupungin palautepalvelussa.

Tule käymään asiakaspalvelupisteeseemme Linnankadulle

Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot palvelevat sinua ­hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­säm­me Tur­ku Ener­gian toi­mi­ta­lon en­sim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa, osoit­tees­sa Lin­nan­ka­tu 65. Tarkista aukioloaikamme tästä.

Näin pääset meille

  • Julkisilla kätevästi bussilla nro 1 (pysäkki 51 Veistämöntori).
  • Ilmaisia pysäköintipaikkoja (30 min) on sekä Linnankadulla että Stedingkinkadulla.
  • Pyörällä tai jalkaisin jokirantaa pitkin.

Tur­ku Ener­gian säh­kö- ja läm­pö­lii­ke­toi­min­to­jen asia­kas­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää kos­ke­va re­kis­te­ri­se­los­te  (Hen­ki­lö­tie­to­la­ki 10§) on saa­ta­vil­la asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­säm­me se­kä Ener­giaOn­li­ne-pal­ve­lun etu­si­vul­la.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.