fbpx

Tee ekoteko ja vaihda e-laskuun!

Jo lähes 30 000 asiakastamme on valinnut nopean ja ekologisen sähköisen laskun. Samalla varmistat, että laskusi tulee varmasti perille. Vaihda sinäkin!

E-las­ku on säh­köi­nen las­ku, jon­ka saat verk­ko­pank­kii­si. Voit teh­dä ti­lauk­sen e-las­kus­ta omas­sa verk­ko­pan­kis­sa­si. Tarvitset sen te­ke­mi­seen vii­te­nu­me­ron jol­ta­kin aiem­mal­ta säh­kö­las­kul­ta­si.

Ti­lauk­sen jäl­keen em­me lä­he­tä si­nul­le enää pa­pe­ri­las­ku­ja, vaan löy­dät kaik­ki las­ku­si verk­ko­pan­kis­ta­si.

Ar­kis­toim­me las­kut puo­les­ta­si Ener­giaOn­li­ne-pal­ve­luun, jos­sa ne säi­ly­vät näh­tä­vil­lä­si ko­ko so­pi­mus­kau­den ajan.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.