09.04.2015

Turku Energian vuosikertomus ja yritysvastuuraportti vuodelta 2014 on julkaistu

Turku Energian vuosikertomus ja yritysvastuuraportti vuodelta 2014 on julkaistuja se on luettavissa osoitteessa

http://vsk2014.turkuenergia.fi/.

Turku Energia -konsernin verkkovuosikertomus sisältää yritysvastuuraportin, erillisen tilinpäätösliitteen kaudelta 1.-31.12.2014, liiketoiminnan vuosikatsauksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Yritysvastuuraportti on jo 13. Turku Energian toiminnan ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta raportoiva vuosikooste.

Turku Energia -konsernin vuosi 2014 sujui toiminnallisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto laskivat hieman edellisvuodesta säilyen hyvällä tasolla. Energian ja lämmön kysyntään vaikuttivat lämmin sää sekä jatkunut talouden taantuma. Lue lisää Vuosikatsauksesta

Vastuullinen vuosi 2014

Vastuullinen vuosi 2014 koostui muun muassa merkittävistä investointipäätöksistä uusiutuvaan energiaan, ennätyksellisen hyvästä sähkön ja lämmön toimitusvarmuudesta, parantuneesta työturvallisuudesta sekä asiakaspalveluun panostamisesta.

Turku Energian tavoite on, että vuonna 2020 kaikesta myydystä energiasta puolet on tuotettu uusiutuvilla ja hiilivapailla energianlähteillä. Vuosi 2014 oli uusiutuvan energiantuotannon lisäämisen näkökulmasta Turku Energialle monilta osin merkittävä. Lue lisää Ympäristövastuu-osiosta.

Energianjakelun toimitusvarmuus oli vuonna 2014 erinomaisella tasolla.  Asiakasta kohden laskettu sähkönjakelun keskeytysaika oli 9 min 50 s. (2013: 1 h 1 min 8 s). Lämmönjakelun asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 64 minuuttia (2013: 73 minuuttia). Lue lisää Vastuullista energiaa -osiosta

Turku Energian työturvallisuus parantui viime vuoden kuluessa selvästi: tapaturmia sattui puolet vähemmän kuin vuonna 2013, yhteensä vain 12 kappaletta. Turku Energian tavoitteena on nolla tapaturmaa. Lue lisää Sosiaalinen vastuu –osiosta

Myös asiakaspalveluun panostettiin vuoden 2014 aikana merkittävästi uuden Asiakaspalvelu-yksikön avaamisen myötä. Sähkön ja lämmön asiakaspalvelun yhdistäminen takaa Turku Energian asiakkaille jatkossa entistä mutkattomamman palvelun yhden luukun periaatteella. Lue lisää Sidosryhmät-osiosta

Sähköinen vuosikertomus takaa vaivattoman lukukokemuksen

Vuosikertomus on toteutettu kokonaisuudessaan sähköisenä. Voit koota sivuilla oman pdf-raporttisi tulostettavaksi tai tallennettavaksi.  Vuosikertomusta on mahdollisuus kommentoida ja vuosikertomuksen kokonaisuuksia voi jakaa sähköisesti.

Haluamme tehdä sidosryhmillemme hyödyllistä vuosikertomusta, joten otamme mielellämme vastaan palautettasi! Palautetta voit antaa sivujen alaosassa olevan ”Anna palautetta tästä sivusta” -linkin kautta.

Lisätietoja vuosikertomuksesta antaa viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen, puh. 050 5573 355, sähköposti: anne-mari.repola-makinen(at)turkuenergia.fi