fbpx
22.08.2016

Turku Energia -konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Konsernin tulos edellisvuoden tasolla

Turku Energian asiakkailleen toimittaman siirretyn sähkön ja kaukolämmön määrät kasvoivat edellisvuodesta. Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ja liikevaihto parani vertailukauteen verrattuna. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyi koko raportointikauden hyvällä tasolla. Strategiset energiantuotannon hankkeet etenivät suunnitellusti.  

Turku Energia -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 136,9 milj. euroa (1-6/2015: 130,4 milj. euroa). Kasvua vertailukauteen oli 5,0 prosenttia. Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 10,7 milj. euroa (10,4 milj. euroa) säilyen vertailukauden tasolla. Investoinnit olivat 8,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa), ja ne kohdistuivat sähkö- ja lämpöverkostojen uusimiseen ja laajennuksiin.

Kaukolämmön myynti kasvoi 8,2 prosenttia edellisvuodesta. Kaukolämpöä myytiin 1120 (1030 GWh) gigawattituntia. Kaukojäähdytystä myytiin 14,9 gigawattituntia (12,1 GWh). Kasvua vertailukaudesta oli 23,1 prosenttia.

Myydyn sähkön määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Sähköä myytiin 631 gigawattituntia (639 GWh). Sähköä siirrettiin omalle verkkoalueelle 797 gigawattituntia (745 GWh). Kasvua vertailukauteen oli 7,0 prosenttia.

Lämmön ja sähkön jakelussa ei ollut raportointikaudella merkittäviä keskeytyksiä ja sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyi hyvällä tasolla.

Turku Energian asiakastyytyväisyyttä mitataan kaksi kertaa vuodessa tehtävillä tutkimuksilla. Asiakastyytyväisyys säilyi raportointikaudella edelleen hyvällä tasolla.

Turku Energian tapahtumia tammi-kesäkuussa

Konsernin strategian mukaiset energianhankinnan omavaraisuutta sekä uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa lisäävät hankkeet etenivät suunnitellusti. Luolavuoreen rakennettu pellettilaitos otettiin käyttöön tammikuussa. Laitosta käytetään kaukolämpöverkon vara- ja huippuenergian tuotantoon.

Turku Energia julkisti toukokuussa yhdessä energiayhtiö St1:n kanssa aiesopimuksen Turkuun rakennettavasta geotermisestä lämpölaitoksesta. Lopullinen päätös laitoksen rakentamisesta Turkuun tehdään Espoossa parhaillaan käynnissä olevan pilottihankkeen jälkeen. Toteutuessaan laitos tuottaisi geotermistä energiaa Turku Energian käyttöön aikaisintaan vuonna 2018.

Turku Energian ensimmäinen aurinkovoimala valmistui Kupittaalle toukokuussa. Aurinkovoimala sijaitsee Kupittaalla Teknologiakiinteistöt Oy:n katolla. Voimalassa on yhteensä 250 paneelia. Paneelien yhteenlaskettu vuosituotanto on 62 500 kWh. 

Turku Energia Sähköverkot Oy:n vuoden 2015 alussa aloitettu hanke keskustan toimitusvarmuuden parantamiseksi valmistui toukokuussa 2016 aikataulussaan. Hankkeessa vaihdettiin Myllyahteen sähköaseman ilmaeristeinen 110 kV-kojeisto kaasueristeiseksi.

Turku Energian hallitus nimitti toukokuussa konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi DI, MBA Timo Honkasen. Honkanen aloittaa tehtävässään 1.10.2016 alkaen nykyisen toimitusjohtaja Risto Vaittisen jäädessä silloin eläkkeelle.

Loppuvuoden näkymät

Turku Energia arvioi, että se ei tule saavuttamaan vuodelle 2016 asettamiaan taloudellisia tavoitteita johtuen sähkön alentuneesta markkinahinnasta ja energiantuotantokustannusten noususta. Toiminnallisesti asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitellusti.

Lisätietoja:
Risto Vaittinen, toimitusjohtaja, Turku Energia
Puh. 050 5573 141
risto.vaittinen(a)turkuenergia.fi

 

julkaistu 22.8.2016 klo 13:00

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.