fbpx
20.08.2015

Turku Energian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

Turku Energia -konsernin tulos heikkeni hieman: alkuvuoden lämmin sää laski lämmön ja sähkön kysyntää

Lämmin sää vaikutti vuoden ensimmäisien kuukausien lämmön ja sähkön kysyntään sekä sähkön markkinahintaan laskevasti, ja tämä näkyi myös konsernin alkuvuoden tuloksessa. Myös viime vuonna talvi oli lauha, ja alkuvuoden kysyntä on sähkön ja lämmön osalta lähes samalla tasolla verrattuna vuoden takaisiin lukuihin. Strategian mukaiset energianhankinnan omavaraisuutta sekä uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä energian-tuotantoa lisäävät hankkeet etenivät suunnitellusti. Sähkön ja lämmön toimituksellinen laatu säilyi koko tarkastelujakson ajan hyvällä tasolla.

Turku Energia -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 130,7 (1-6/2014: 133,9) miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 2,4 prosenttia. Liikevoitto jäi raportointikaudella vertailukautta pienemmäksi sen olles-sa 10,7 (12,6) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 9,5 (6,7) miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat lämmön- ja säh-köntuotannon hankkeisiin sekä sähkö- ja lämpöverkostojen kunnossapitoon, uusimiseen ja laajentamiseen.

Normaalia lämpimämpi alkuvuoden sää pudotti lämmityksen tarvetta. Kaukolämpöä myytiin 1035 (1106) gigawattituntia. Kaukojäähdytystä myytiin 12,1 (13,3) gigawattituntia ja höyryä 19,1 (21,8) gigawattituntia.

Lämmin sää laski tammi-kesäkuussa myös sähkön kulutusta, sähkön tuotantomääriä ja markkinahintaa selvästi. Pienentynyt myyntivolyymi ja lämmin sää laskivat myydyn sähkön määrää raportointikaudella 639 (645) gigawat-tituntiin. Siirretyn sähkön määrä laski hieman vertailukaudesta ja oli 745 (776) gigawattituntia.

Sähkön ja lämmön jakelussa ei ollut raportointikaudella merkittäviä keskeytyksiä ja toimitusvarmuus pysyi hyvällä tasolla.

Strategiset hankkeet edenneet aikataulussa

Turku Energian strategian mukaiset toimenpiteet ovat edenneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Uuden-alaisen kaukolämpöratkaisun kehittäminen Skanssin alueelle on edennyt suunnitellusti. Turku Energia ja VTT ovat tehneet alkuvuoden aikana alueen energiaratkaisuun liittyvän selvityksen. Rakentaminen alueella voidaan aloittaa vuonna 2016. Luolavuoren pellettilaitoksen rakentaminen käynnistyi vuoden alussa. Turku Energian uuden huippu- ja varavoimalaitoksen rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja se otetaan käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Turku Energia on mukana Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisessa osakkuusyhtiönsä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kautta. Myös tämä hanke on edennyt aika-taulussa: rakennustyöt ovat käynnistyneet keväällä ja suunnitelman mukaan laitos valmistuu vuoden 2017 syksyllä.

Kaikki kolme edellä mainittua hanketta ovat osa Turku Energian ilmastopakettia, jonka Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi palkitsi Vuoden 2015 ilmastotekona. Palkinto on tärkeä askel kohti Turku Energian vuoden 2020 tavoitetta, jonka mukaan kaikesta myydystä sähköstä ja lämmöstä 50 % tuotetaan uusituvilla ja hiilivapailla energianlähteillä.

Turku Energian asiakkaat ovat tyytyväisiä

Turku Energian asiakastyytyväisyyttä mitataan Taloustutkimuksen toimesta kaksi kertaa vuodessa. Turku Energian kuluttaja-asiakkaista tyytyväisiä Turku Energiaan oli jopa 98 prosenttia. Asiakkaat pitävät Turku Energiaa luotettavana, asiantuntevana ja nykyaikaisena.

Ennuste loppuvuodelle

Turku Energia arvioi, että vuodelle 2015 asetetuista taloudellisista tavoitteista tullaan jäämään jonkin verran johtuen lämpimän sään vaikutuksesta konsernin tammi-kesäkuun liikevaihtoon ja liikevoittoon. Toiminnallisesti asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitellusti ja näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset.
 

Lisätietoja: 

Risto Vaittinen, toimitusjohtaja
puh. 050 5573 141
risto.vaittinen@turkuenergia.fi

julkaistu 20.8.2015 klo 9:41

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.