20.08.2014

Turku Energian osavuosikatsaus 1.1.2014 – 30.6.2014

Lämmin alkuvuosi laski Turku Energia -konsernin tulosta

Lämmin alkuvuosi laski Turku Energian asiakkailleen toimittaman lämmön ja sähkön määriä vaikuttaen myös konsernin alkuvuoden taloudelliseen tulokseen. Sähkön ja lämmön toimituksellinen laatu säilyi koko raportointikauden ajan hyvällä tasolla.  Konsernin asiakaspalvelua uudistettiin siirtymällä huhtikuussa palvelemaan asiakkaita yhden luukun periaatteella. Strategian mukaiset energianhankinnan omavaraisuutta ja hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa lisäävät hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti.

Turku Energia -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 133,9 (1-6-/2013: 152,1) miljoonaa euroa. Laskua vertailukauteen oli 12,0 prosenttia.  Liikevoitto jäi raportointikaudella vertailukautta pienemmäksi sen ollessa 12,6 (21,7) miljoonaa euroa.  Investoinnit olivat 7,7 (6,0) miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat sähkö- ja lämpöverkostojen uusimiseen ja laajennuksiin.

Normaalia lämpimämpi alkuvuosi pudotti lämmityksen tarvetta. Kaukolämpöä myytiin 1141 (1 252) gigawattituntia.  Myydyn kaukojäähdytyksen ja höyryn määrät laskivat hieman vertailukaudesta. Kaukojäähdytystä myytiin 13,3 (15) gigawattituntia ja höyryä 21,8 (24) gigawattituntia.

Pienentynyt myyntivolyymi ja lämmin sää laskivat tammi-kesäkuussa myydyn sähkön määrää 645 (795) gigawattituntiin. Myös siirretyn sähkön määrä laski hieman vertailukaudesta ollen 751 (774) gigawattituntia.

Lämmön ja sähkön jakelussa ei ollut raportointikaudella merkittäviä keskeytyksiä ja sähkön ja lämmön toimitusvarmuus pysyi hyvällä tasolla.

Turku Energian asiakaspalvelu uudistui huhtikuussa, kun sähkön ja lämmön asiakaspalvelut yhdistettiin. Turku Energian kuluttaja-asiakkaista erittäin tai hyvin tyytyväisiä Turku Energiaan oli 58 (68) prosenttia. Asiakastyytyväisyyttä seurataan puhelinhaastatteluin Taloustutkimuksen toimesta kaksi kertaa vuodessa.

Strategiset hankkeet etenivät suunnitellusti

Turku Energian energianhankinnan omavaraisuutta ja hiilidioksidivapaata tuotantoa lisäävät strategiset hankkeet etenivät raportointikauden aikana konsernin hallituksen tekemien osallistumisvahvistusten myötä. Konsernin hallitus vahvisti helmikuussa Turku Energian osallistuvan sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantaliin sijoittuvaan monipolttoainevoimalaitos –hankkeeseen että Fennovoima –hankkeeseen.

Turku Energia lisäsi raportointikaudella myös omaa vesivoimatuotantoaan ostamalla kesäkuussa vesivoimaa Statkraft Suomi Oy:ltä yhdessä Oulun Energian, Vantaan Energian, Pori Energian ja Oulun Seudun Sähkön kanssa.

Loppuvuoden näkymät

Turku Energia arvioi, että vuodelle 2014 asetetuista taloudellisista tavoitteista tullaan jonkin verran jäämään johtuen lämpimän sään vaikutuksesta konsernin tammi-kesäkuun liikevaihtoon ja liikevoittoon. Toiminnallisesti asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitellusti ja näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset.

Julkaistu 20.8.2014 klo 9.35