fbpx
11.06.2015

Turku Energian Luolavuoren pellettilaitos-hanke etenee aikataulussa

Turku Energia rakentaa öljyä korvaavan pellettilaitoksen Luolavuoreen vuoden 2015 kuluessa. Pellettilaitoksen rakennusprojekti on käynnistynyt vuoden alussa ja se on edennyt aikataulun mukaisesti: nyt paikoillaan ovat perustukset ja kattila, ja peruskivi muurattiin 11.6. Pelletin pölypoltto on uutta energiatuotannon päästöjä vähentävää tekniikkaa Suomessa. Valmistuessaan Luolavuoren laitos on Suomen suurin kyseisen tekniikan laitos. Pellettilaitos-hanke on osa Turku Energian ilmastoystävällistä energiapakettia, joka voitti Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnuksen.*

Turku Energia lisää uusiutuvaa energiantuotantoaan pellettikäyttöisen lämpökeskuksen myötä. Laitoksen polttoaineena käytetään puupellettiä, joka murskataan pölyksi ennen polttoa. Pelletin pölypoltto on yksi tulevaisuuden ratkaisuista, jolla pienennetään energiatuotannon päästöjä. Hanke tukee Turku Energian strategista tavoitetta nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus myydystä kaukolämmöstä ja sähköstä 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus myydyn kaukolämmön osalta on tällä hetkellä 25 prosenttia.

”Pellettilaitoshanke lisää valmistuessaan biopolttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa Turku Energian strategian mukaisesti. Pelletin pölypoltto on melko uutta tekniikkaa Suomessa, mutta soveltuu erittäin hyvin kaukolämmön vara- ja huipputuotantoon. Ruotsissa toimii lukuisia laitoksia kyseisellä tekniikalla ja valmistuessaan Turku Energian laitos on Suomen suurin kyseisellä tekniikalla lämpöä tuottava laitos”, kertoo lämpöyksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Pellettilaitos vähentää raskaan öljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi

Uuden lämpökeskuksen teho on 40 megawattia, ja se vähentää raskaan öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5 000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä. Laitos lisää valmistuessaan noin 2,5 prosenttiyksikköä uusiutuvien energianlähteiden määrää kaukolämmön tuotannossa ja vähentää arviolta noin 15 000 tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Laitoksella tuotetaan kaukolämpöverkon vara- ja huippuenergiaa 20–50 GWh:ta vuodessa riippuen talven ulkolämpötiloista. Turku Energia käyttää omia vara- ja huipputeholaitoksiaan huippukuorman aikana talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten vikatilanteissa vuodessa noin 100 gigawattitunnin verran. Valmistuessaan laitoksen käyttö työllistää puolen henkilötyövuoden verran Turku Energian omaa nykyistä henkilöstöä.

Pellettilaitos rakennetaan suomalaisella työllä

Laitoksen rakennuttajana toimii suomalainen Renewa Oy. Laitoksen konepajavalmistus tehdään Renewan konepajoilla Oulussa ja Lapualla. Myös laitoksen suunnittelu, asennus ja käyttöönotto toteutetaan pitkälti Renewan ja sen kotimaisten alihankkijoiden työnä. Tästä seuraa laitoksen hyvin korkea kotimaisuusaste.

Hankkeen työllistävä vaikutus Renewa Oy:lle on noin 100 henkilötyövuotta. Toimituslaajuuteen sisältyy Renewan kattila apulaitteineen, pelletin varastosiilot ja käsittelylaitteet, savukaasujen puhdistuslaitteisto, savupiippu, kattilarakennuksen rakentaminen sekä laitoksen sähköistys, instrumentointi ja automaatio.

Perustustyön toteutti suomalainen JJ Kaivin & Kallio Oy. Pääsuunnittelijana toimii Heimo Paukkunen, Ark Paukkunen Oy:stä.

* Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti voitti huhtikuussa 2015 Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen, jonka myönsi viidettä kertaa Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi. Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti koostuu kolmesta erillisestä meneillään olevasta hankkeesta: kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kehittämisestä Skanssin alueelle, Luolavuoren pellettikäyttöisen lämpölaitoksen rakentamisesta sekä osallistumisesta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n monipolttoainevoimalaitos-hankkeeseen.

Lue lisää Vuoden ilmastoteosta

Havainnekuvia pellettilaitoksesta löydät Turku Energian kuvapankista

Lisätietoja:

Jari Kuivanen, lämpöyksikön johtaja, Turku Energia
puh. 050 5573 261
jari.kuivanen@turkuenergia.fi

Julkaistu 11.6. klo 17.30 

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.