fbpx
15.03.2016

Turku Energian tilinpäätös 1.1.2015 – 31.12.2015

Turku Energian liikevaihto ja tulos laskivat: lämmin sää vähensi energiankäyttöä

Turku Energia -konsernin vuosi 2015 sujui toiminnallisesti suunnitelmien mukaisesti. Taloudellisia tavoitteita ei täysin saavutettu. Strategian mukaiset energianhankinnan omavaraisuutta sekä uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa lisäävät hankkeet etenivät aikataulussa. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto laskivat edellisvuodesta säilyen tyydyttävällä tasolla. Lämmin sää laski asiakkaiden energiankäyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmön kysyntään. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus oli erinomaisella tasolla.

Turku Energia -konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta ja oli 239,6 milj. euroa (254,4 milj. euroa). Myös liikevoitto laski viime vuodesta ollen 10,8 milj. euroa (23,1 milj. euroa).

Henkilöstön määrä oli vuonna 2015 keskimäärin 287 henkeä (297). Asiakastyytyväisyyttä mitattiin vuoden aikana kaksi kertaa. Erittäin tai hyvin tyytyväisiä Turku Energiaan oli 61 prosenttia (58 %) asiakkaista. Turku Energian brändi päivitettiin tukemaan yhtiön visiota ja strategiaa, asiakaslupaus uusittiin, pääviestit kiteytettiin sekä yhtiön visuaalinen ilme nykyaikaistettiin vuoden 2015 kuluessa.

Uudenalaisen kaukolämpöratkaisun kehittäminen Skanssin alueelle eteni suunnitellusti. Luolavuoreen rakennettu vara- ja huippuenergiaa tuottava pellettilaitos otettiin kaupalliseen käyttöön vuoden 2015 lopussa. Turku Energia on mukana Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisessa osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kautta. Myös tämä hanke on edennyt aikataulussa: peruskivi muurattiin lokakuussa ja laitos valmistuu vuoden 2017 syksyllä.

Kaikki kolme edellä mainittua hanketta ovat osa ilmastopakettia, jonka Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi palkitsi Vuoden 2015 ilmastotekona. Palkinto on tärkeä askel kohti yhtiön vuoden 2020 tavoitetta, jonka mukaan kaikesta myydystä sähköstä ja lämmöstä 50 % tuotetaan uusituvilla ja hiilivapailla energianlähteillä.

Turku Energian ympäristövastuullisiin hankkeisiin kuuluu myös Kupittaalle vuoden 2016 keväällä nouseva aurinkovoimala. Myös sähköisen liikenteen verkosto laajeni ja neljä uutta latausasemaa nousi Turkuun vuoden 2015 aikana. Turku Energia osallistuu myös joukkoliikenteen sähköistämiseen yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Lämmin sää vaikutti kaukolämmön kysyntään

Kaukolämpöä myytiin 1764 gigawattituntia (1868 GWh). Lämpöä myytiin 5,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 127 milj. euroa (128 milj. euroa) ja kannattavuus heikkeni edellisvuoden tasosta. Pääosa kaukolämmön perustuotannosta hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitoksilla, Orikedon biolämpökeskuksella ja Kakolan lämpöpumpuilla. Uusiutuvalla energialla tuotettiin 31 prosenttia (25 prosenttia) hankitusta lämmöstä.

Sähkömyyntitoiminnan tulostavoitteet saavutettiin

Sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli 77,8 milj. euroa (87,8 milj. euroa). Sähkön alhaisen markkinahinnan johdosta liiketoiminnan kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Tukkumarkkinahintoihin vaikutti lämpimän sään lisäksi alhaiset polttoaineiden hinnat sekä Pohjoismaiden hyvä vesivarantotilanne. Turku Energia hankki myymänsä sähkön pääosin pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista. Sähkön omat tuotanto-osuudet myytiin pohjoismaiseen sähköpörssiin. Turku Energian sähköntuotanto-osuudet muodostuvat osakkuusyhtiöiden vesi-, tuuli- ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osuuksista.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus erinomaisella tasolla

Turku Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ollen 30 milj. euroa (30 milj. euroa) ja liiketoiminnan kannattavuus pysyi hyvänä. Sähköä siirrettiin 1466 gigawattituntia (1464 GWh). Sähkönjakelun laatu vuonna 2015 oli erinomainen eikä sähkönjakelussa ollut merkittäviä katkoja. Asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 10 minuuttia (9 minuuttia). Sähkön siirtohintoihin ei tullut vuonna 2015 muutoksia: hinnat olivat Turussa edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. 

Palvelutuotanto toteutui suunnitellusti

Muiden palveluiden myyntituotot, pääasiassa katuvalaistus- ja liikennevaloverkoston rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen, sekä lämmön tuotantolaitteistojen palvelutuotot olivat 9,3 milj. euroa (13,5 milj. euroa). Liikevaihto alitti viimevuotisen tason, mutta tulostavoitteet saavutettiin. Palvelutuotannossa keskityttiin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen ja katu- ja liikennevaloihin liittyviin infrastruktuuripalveluihin.

Merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiantuotantoon ja toimitusvarmuuteen

Turku Energia investoi vuonna 2015 yhteensä 24,9 milj. euroa (14,6 milj. euroa) pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä omaan lämmön huippu- ja varatuotantoon. Lisäksi sijoitettiin osakepääomaa osakkuusyhtiöihin pitkäaikaisena sijoituksena 21,8 milj. euroa (21,6 milj. euroa)

Turku Energia -konsernin liikevaihdon ja liiketoiminnan tuloksen arvioidaan vuonna 2016 nousevan vuoden 2015 tasosta ja kannattavuuden paranevan. Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan Turun seudulla kasvavan edelleen hitaasti energiansäästötoimista huolimatta riippuen talouden suhdanteista.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Vaittinen, Turku Energia
puh. 050 5573 141
sähköposti: risto.vaittinen@turkuenergia.fi

Talousjohtaja Anne Märri, Turku Energia
puh. 050 5573 210
sähköposti: anne.marri@turkuenergia.fi

Julkaistu 15.3.2016 klo 11:15 

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.