04.12.2015

Turku Energia varautuu viikonlopulle ennustettuun myrskyyn

Turku Energia Sähköverkot Oy varautuu illan aikana ennusteiden mukaan voimistuvaan myrskyyn ja sen mahdollisesti aiheuttamiin sähkökatkoksiin lisäämällä henkilöstöresurssejaan mahdollisten vika-aleuiden rajaamistoimien välittömäksi käynnistämiseksi. Varsinaiset vikakorjaukset aloitetaan turvallisuussyistä sen jälkeen kun työskentelyolosuhteet sen sään puolesta mahdollistavat.

Katkoihin varaudutaan erityisesti ilmajohtoalueilla. Myrsky voi vaikuttaa sähköihin myös kaapeloiduilla alu-eilla, jos samassa verkkoalueessa on mukana ilmajohtoja kauempana sähköasemasta.

Tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet ovat voimakkaimmillaan perjantai-iltana ja lauantain vastaisena yönä. Kokonaisuudessaan viikon vaihteesta on tulossa hyvin tuuli-nen ja on mahdollista, että myös itsenäisyyspäivänä koetaan kovia tuulia.

Sähkökatkon aikana häiriötiedottamista voi seurata osoitteessa www.turkuenergia.fi/keskeytysinfo

Lisätietoja:

Turku Energia Sähköverkot Oy:n käyttöpäällikkö Harri Salminen, p. 02 2628 162
Turku Energia Sähköverkot Oy:n käyttömestari Jukka Huhtala, p. 02 2628 205

s-posti: etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi

Julkaistu 4.12.2015 klo 12:50