29.04.2015

Turku Energia vaihtaa Salon kaupungin katuvalot energiaa säästä-viin led-valaisimiin

Turku Energia toteuttaa Salon kaupungin katuvalojen uusimisen. Urakan aikana Turku Energia vaihtaa Salon kaupungin noin 5 300 elohopeahöyryvalaisinta led-valaisimiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Samalla Turku Energia sitoutuu kymmenen vuoden palvelusopimukseen valaisinten kunnossapidon osalta. Urakan arvo on noin 3,2 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan ESCO-projektina*. Salon kaupungille katuvalaisinuudistus on osa energiasäästötavoitteen toteutumista. Valaisimet toimittaa salolainen Easy LED Oy.

Salon kaupungissa on katuvalaisimia noin 11 000 kappaletta. Uudistuksen jälkeen niistä yli puolet on led-valaisimia.

– Urakka on merkittävä sekä vaihdettavien valaisimien määrässä laskettuna että urakkaan kuuluvan Salon kaupungin alueen laajuuden mittakaavassa. Urakka on myös vaativa, sillä vaihdettavia valaisimia on noin 5 300 yli 700 kadulla, ja töitä tehdään koko ajan liikenteen joukossa, yksikönjohtaja Tomi Toivonen Turku Energiasta kertoo.

Turku Energialla on kattava kokemus vastaavanlaisten urakoiden toteuttamisesta. Turku Energia toteutti myös Turun kaupungin katuvalaisinuudistuksen kakkosvaiheen urakan vuonna 2013 sekä kolmosvaiheen urakan, joka päättyy kuluvan vuoden syksyyn mennessä.

– Kokemukset Turun kaupungin kanssa toteutetuista urakoista ovat erittäin hyvät. Myös ESCO-toimintamalli on ollut hy-vin toimiva sekä tilaajien että toimittajien näkökulmasta. Tulemme hyödyntämään näitä toimintamalleja Salon kaupun-gin urakassa esimerkiksi logistisien ratkaisujen osalta sekä mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa, Toivonen painot-taa.

Uudet led-valot tuovat merkittäviä säästöjä Salon energiankulutukseen

Salon kaupungin tavoitteena on parantaa energiatehokkuuttaan yhdeksän prosenttia vuonna 2007 laaditun ESCO-sopimuksen mukaisesti. Katuvalaisinuudistus tukee tätä tavoitetta, sillä led-valaisimet säästävät energiaa noin 70 prosenttia perinteisiin elohopeahöyryvalaisimiin verrattuna. Myös huolto- ja kunnossapitoväli on led-tekniikalla toteutetuissa valaisimissa elohopea-höyrytekniikalla toteutettuja valaisimia pidempi. Myös valaistuksen laatu paranee merkittävästi.

– Odotan led-tekniikalta luonnollisesti säästöjä energiankulutuksessa ja valaisinten huoltokustannuksissa. Hyvin kiinnos-tavaa on kuitenkin nähdä ja kokeilla, mihin kaikkeen muuhun led-tekniikka antaa mahdollisuuksia. Valaisimia voidaan tarvittaessa ohjata vaikka yksitellen etänä tai liiketunnistimien avulla. Salossa on pitkät perinteet uusimman mahdolli-sen teknologian hyödyntämisessä, ja led-valaisimien käyttöönotto on luonnollista jatkumoa sille, kaupunkikehityspääl-likkö Mika Mannervesi Salon kaupungilta sanoo.

Yhteistyö salolaisen Easy LEDin kanssa jatkuu

Salon kaupungin urakan valaisimet toimittaa Easy LED Oy. Salolainen Easy LED Oy on energiatehokkaaseen led-valaistusteknologiaan erikoistunut tuotekehitys- ja kokoonpanoyhtiö. Yritys vastasi myös Turun kaupungin molempien urakoi-den led-valaisimien valmistamisesta.

– Tämä projekti on Easy LEDille äärimmäisen tärkeä ja on hienoa nähdä, että kotikaupunki kulkee kehityksen eturinta-massa. Tämä on pohjoismaisessakin mittakaavassa merkittävä led-katuvalaistusprojekti, ja sen merkitys referenssinä niin kotimaassa kuin viennissäkin on huomattava. Yhdessä Turun kaupungin ja muiden katuvaloprojektien kanssa tämä takaa etumatkamme Suomen suurimpana led-katuvalotoimittajana, Easy LEDin toimitusjohtaja Ilkka Kartio kertoo.

– Olemme tyytyväisiä, että voimme jatkaa jo edellisissä urakoissa hyväksi todettua yhteisyötä. Paikallisen yrityksen kans-sa työskentelyn etu on logistisien ratkaisujen helppous sekä mahdollisuus reagoida nopeasti tarvittaviin muutoksiin, Toivonen kiteyttää.

* Katuvalaisinuudistus toteutetaan ESCO-hankkeena, jossa merkittävä osa hankkeen kustannuksista katetaan toteutuvilla energiansäästöil-lä. Uudistus on osa Salon kaupungin ja valtion välistä energiatehokkuussopimusta.

Lisätietoja:

Tomi Toivonen, johtaja, Turku Energia
puh. 050 557 3124
tomi.toivonen(a)turkuenergia.fi

Mika Mannervesi, Salon kaupungin kaupunkikehityspäällikkö
puh. 02 778 5001
mika.mannervesi(a)salo.fi

Ilkka Kartio, toimitusjohtaja, Easy LED oy.
puh. 040 709 6432
ilkka.kartio(a)easyled.fi

 

julkaistu 29.4.2015 klo 10.15