29.12.2014

Turku Energia tarkistaa kaukolämmön hintaa

Turku Energian kaukolämmön tuotannosta poistuu vuoden 2014 lopussa noin 100 000 megawattituntia kilpailukykyisellä polttoaineella tuotettua perustuotantoa, kun Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistama Orikedon jätteenpolttolaitos lopettaa toimintansa. Määrä vastaa noin 5000 pientalon tarvitsemaa lämmöntarvetta.  Jätteiden hyötykäytön loppuminen nostaa kaukolämmön tuotantokustannuksia, koska korvaavat polttoaineet ovat kalliimpia. Tämä tuo korotustarpeen kaukolämmön energiamaksuun.

Turku Energia hankkii suurimman osan kaukolämmöstä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä (TSE). Lämmityskaudella Turku Energia tuottaa tarvittavan lisälämmön omilla vara- ja huipputuotantolaitoksillaan raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä. Näitä laitoksia joudutaan jatkossa käynnistämään pakkassäällä aikaisemmin.  Raskaan polttoöljyn käyttö lisääntyy vuositasolla keskimäärin noin 30 000 megawattitunnin edestä.

Korotusvaikutus kaukolämmön energiamaksuun on 1,24 € /MWh (verollinen) ja se astuu voimaan 1.2.2015.

Kaukolämmön hinnoittelurakenne perustuu kolmeen hintakomponenttiin: liittymismaksuun, perusmaksuun sekä energiamaksuun.  Kaukolämmön energiamaksuun sisältyy myös erilaisia veroja. Valtioneuvosto on 15.9.2014 hyväksynyt talousarvioesityksen eräiden polttoaineiden sekä sähkön valmisteverosta annetun lain muuttamisesta siten, että polttoaine ja sähköveroihin tulee korotus 1.1.2015 alkaen. Valmisteveron korotus tulee vaikuttamaan myös Turku Energian kaukolämmön energiamaksun hintaan vuoden 2015 alusta alkaen. Korotuksen vaikutuksesta kaukolämmön hintaan tiedotetaan asiakkaita laskutuksen yhteydessä.

Lisätietoja asiakkaille Turku Energian asiakaspalvelusta numerosta 0800 02500 (avoinna arkisin klo 8.00-16.00).

Lisätietoja medialle:
johtaja Jari Kuivanen, Turku Energia Lämpö
puh. 02 2628 261
jari.kuivanen(at)turkuenergia.fi

Julkaistu 29.12.2014 klo 9.10