fbpx
16.11.2015

Sähkömarkkinalaki velvoittaa panostamaan sähkönjakelun toimitusvarmuuteen:
Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat nousevat 1.1.2016 alkaen

Turku Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirtohintoja korotetaan 1.1.2016 alkaen keskimäärin 9,5 prosenttia. Sähkönjakelusta perittävillä maksuilla rahoitetaan muun muassa verkon investoinnit sekä kunnossapito. Sähkömarkkinalain* vaatimien velvoitteiden toteuttaminen parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta nykyisestään ja vähentää sähkökatkoja.

Sähkömarkkinalaki edellyttää lisäinvestointeja sähkönjakelun toimitusvarmuuteen. Toimitusvarmuuden parantaminen ei ole mahdollista ilman, että siirtohintoja nostetaan: lain toimitusvarmuustavoitteet edellyttävät merkittäviä investointeja jakeluverkkoon.

– Teemme investointeja automaation lisäämiseksi ja ilmajohtojen korvaamiseksi maakaapeliverkolla. Lisäksi panostamme ilmajohtoalueilla reunametsien hoitoon ja raivaamiseen. Näillä toimenpiteillä varmistamme turkulaisille tasalaatuisen ja mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun myös jatkossa. Sähköverkkojen tulee täyttää sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuusvelvoite vuoden 2028 loppuun mennessä, Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Vesa Vaskikari kertoo.

Ylihinnoittelu ei mahdollista: Energiavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta

Sähköverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä ja siten ylihinnoittelu ei ole mahdollista. Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Vuoden alusta (1.1.2016) alkavan neljännen valvontajakson myötä voimaan astuvat Energiaviraston uudet valvontamenetelmät, jotka mahdollistavat verkko-omaisuudesta saatavan kohtuullisen tuoton kasvattamisen nykyisestään ja siirtohintojen korottamisen. 

Turkulaisten sähkönjakelu yksi Suomen edullisimmista

Hinnankorotusten vaikutukset turkulaisille vaihtelevat eri asunto- ja lämmitysmuotojen kesken (kts. taulukko alla). Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 000 kWh:ta vuodessa, sähkönsiirron hinta nousee 14 euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kWh:ta, nousee hinta 43,20 euroa vuodessa. Korotukset kohdistetaan hintarakenteen kiinteään osaan: korotukset tehdään pääsääntöisesti perus- ja tehomaksuihin.

Turku Energia Sähköverkot Oy on ollut ja sen arvioidaan edelleen olevan hinnankorotuksista huolimatta yksi edullisimmista verkkoyhtiöistä Suomessa. Energiaviraston vuoden 2015 tammikuussa tekemän vertailun perusteella turkulaisten sähkönjakelun hinta muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna esimerkkikerrostalossa, jossa vuosikulutus on 2 000 kWh:ta (tyyppikäyttäjä K1 kts. taulukko ohessa) on viidenneksi edullisin. Pien- ja rivitalossa, jossa vuosikulutus on 5 000 kWh:ta (tyyppikäyttäjä K2), on hinta toiseksi edullisin samoin kuin omakotitalossa, jossa on sähkölämmitys ja vuosikulutus 18 000 kWh:ta (tyyppikäyttäjä L1).

*Sähkömarkkinalaki 51§: ”Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että […]
– jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä;
– jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla […] alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Vaikutukset tyyppikäyttäjittäin, €/vuosi

 

K1

K2

L1

L2

M1

M2

T1

T2

T3

T4

   

vanha

151,4

307

954

984

608

1813

5100

18240

50400

232000

   

uusi

165,4

322

997,2

1028

637

1879,5

5370

19560

53800

243000

   

korotus

14

15

43,2

44

29

66,5

270

1320

3400

11000

   

Tyyppikäyttäjien määrittelyt:

                   

K1

Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1×25 A, sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi

     

K2

Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3×25 A, sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi

   

pv/yö

L1

Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3×25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi

 

55/45

L2

Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, pääsulake 3×25 A, sähkön käyttö 20 000 kWh/vuosi

   

45/55

M1

Maatilatalous, peltoviljely, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3×35 A, sähkön käyttö 10 000 kWh/vuosi

   

M2

Maatilatalous, karjatalous, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3×35 A, sähkön käyttö 35 000 kWh/vuosi

60/40

T1

Pienteollisuus, sähkön käyttö 150 000 kWh/vuosi, tehontarve 75 kW

         

T2

Pienteollisuus, sähkön käyttö 600 000 kWh/vuosi, tehontarve 200 kW

         

T3

Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 2 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 500 kW

       

T4

Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 10 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 2 500 kW

       

Lisätietoja:
Vesa Vaskikari, toimitusjohtaja, Turku Energia Sähköverkot Oy
Puh. 050 5573 125
vesa.vaskikari@turkuenergia.fi

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.turkuenergia.fi

Julkaistu 16.11.2015 klo 9:45

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.