01.10.2014

Turku Energia kehittää uudenlaista energiaratkaisua Skanssin alueelle

Turku Energia kehittää Skanssin alueelle uudenlaista matalalämpötilaista kaukolämpöverkkoa, jonka avulla on tarkoitus pilotoida kaksisuuntaista ja avointa lämpökaupankäyntiä.  Avoin kaukolämpöverkko mahdollistaa kiinteistökohtaisessa energian pientuotannossa syntyvän lämmön ostamisen sekä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisen lämmön tuotannossa. Turku Energia jätti eilen hankkeesta hakemuksen teknologia ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesille. 

Hankkeessa on tavoitteena käyttää uudenlaista innovatiivista hankintamenettelyä, johon haetaan Tekesiltä asiantuntemusta ja tukea. Uudenlainen energiaratkaisu lisäisi merkittävästi paikallista uusiutuvan energian pientuotantoa ja kehittäisi uusia toimintamalleja ja teknologioita kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseksi.  Kaukolämpöverkon matalampi lämpötila pienentäisi lämpöhäviöitä ja mahdollistaisi energian syöttämisen ja myymisen verkkoon kiinteistöistä.

– Skanssin alueen kaukolämpöteknologian osalta visiona on älykkään kaukolämpöjärjestelmän luominen.  Eri energiajärjestelmien rinnakkainen optimointi vähentäisi merkittävästi kokonaiskulutusta ja mahdollistaisi uusiutuvien energianlähteiden laajemman hyödyntämisen sekä asiakkaiden tai kolmansien osapuolien toimimisen kaukolämpöverkon lämmön tuottajina, kertoo lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Skanssin alueelle suunnitellaan uutta älykästä ja ekologista kaupunginosaa noin 8000 asukkaalle. Skanssin uuden kaupunginosan kehittäminen on yksi Turun strategisia painopistealueita. Turun kaupungin linjauksena on luoda Skanssin uudesta asuinalueesta älykkään energiankäytön ja liikkumisen mallikaupunginosa.

– Kaukolämpöjärjestelmän kehittäminen sopii erinomaisesti Skanssin kaupunginosan teemoihin ja tavoitteisiin. Laajenevan yhteistyöverkoston avulla kehitystyön tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa kaupungin kohteissa, toteaa Skanssin projektipäällikkö Oscu Uurasmaa Turun kaupungilta.

Turku Energia toimii hankkeessa tiiviissä yhteistyössä laajan Skanssin alueella toimivan verkoston kanssa. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Turun kaupungin lisäksi muun muassa Skanssin kauppakeskus sekä rakennuttajista YH Kodit ja Hartela. Verkoston odotetaan laajenevan hankkeen edetessä.  Skanssin alueella on tavoitteena tutkia, kehittää ja pilotoida yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös erilaisia paikallisen lämmöntuotannon ratkaisuja kuten esimerkiksi maalämpöratkaisuja, energiapaaluja, aurinkokeräimiä, jäähdytyksen lauhdelämpöä ja lämmön varastointia.  Turku Energia kehittää ja pilotoi osana projektia myös seuraavan sukupolven energiankäytön tietojen informointiteknologioita ja palveluita. 

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Kaupunkiseudun energiajärjestelmään kohdistuva kehitystyö on keskeinen osa tavoitteen saavuttamista. Turku Energia on jo nyt rannikolla sijaitsevista energiayhtiöistä yksi eniten uusiutuvia energialähteitä käyttävä yhtiö. Turku Energian tavoitteena on, että 50 prosenttia sen myymästä kaukolämmöstä ja sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä jo vuoteen 2020 mennessä.  Skanssi-hankkeen puitteissa Turku Energian tavoitteena on myös vaiheittain tehdä kehitysloikka täysin uudenlaiseen asiakas- ja kumppanilähtöiseen liiketoimintaan ja näitä tukeviin uusiin toimintamalleihin.

Skanssin kaupunginosan teemoihin ja tavoitteisiin voi tutustua Skanssin sivuilla www.turku.fi/skanssi

Julkaistu 1.10.2014 klo 9.00