21.12.2017

Louna Lähi -sähkötuotteen vuosituotanto pystytään kattamaan voimalaitoksen turbiinihäiriöstä huolimatta

Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen sähköntuotannon aloitus viivästyy suunnitellusta ajankohdasta laitoksen turbiinissa ilmenneen vian vuoksi. Turku Energia myy Naantalin voimalaitoksella biopolttoaineella tuotettua sähköä Louna Lähi -sähkösopimuksella kuluttaja-asiakkailleen.  Louna Lähi -sopimuskannan edellyttämä sähkön vuosituotanto pystytään kuitenkin kattamaan turbiinin korjauksen aiheuttaman tuotantokatkoksen  jälkeen.

Tuotantokatkolla ei ole vaikutusta asiakkaidemme Louna Lähi -sähkösopimuksiin, sen ehtoihin tai tuotteen hinnoitteluun. Laitoksen turbiinissa ilmenneellä vialla ei ole myöskään vaikutusta kaukolämmön tuotantoon.

Turku Energia myy omien tuotantolaitostensa sähkön pohjoismaiseen sähköpörssiin. Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön alkuperä varmennetaan kalenterivuosittain. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta lähtee kalenterivuositason tuotannon ja myynnin tasapainosta.

Lisätietoa Louna Lähi -sähkösopimuksestamme