fbpx

Turku Energian lahjakortin tuotekuvaus

1. Lahjakorttipalvelun tarjoaja

Lahjakorttipalvelun tarjoaja on Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab, Linnankatu 65, 20100 Turku, Y-tunnus 0984944-9 (jäljempänä Turku Energia). Lahjakorttipalvelun tarjoamisessa sovelletaan tätä tuotekuvausta, josta tarkemmin ilmenevät palvelun sisältö ja toiminnot. Lahjakortilla voi ostaa kaikkia Turku Energian myyntituotteita (esim. sähkösopimukset, energianeuvontapalvelut). Sillä ei voi ostaa pelkästään Turku Energia Sähköverkot Oy:n laskuttamia sähkönsiirtopalveluja.

2. Lahjakorttipalvelun kuvaus

Lahjakortti-palvelulla lahjanantaja (jäljempänä maksaja) voi hankkia lahjakortin Turku Energian asiakaspalvelusta tai Turku Energian verkkosivuilla täytettävällä sähköisellä lomakkeella. Lahjakortin voi hankkia luonnolliselle henkilölle, jonka etu- ja sukunimi on maksajan tiedossa. Lahjoitus on tehtävä euromääräisenä ja sen määrä voi olla 30 euroa, 50 euroa tai 100 euroa. Mikäli maksaja tilaa useampia lahjakortteja samalla kertaa, hänen pitää tarkentaa määrät selkeästi sähköisen lomakkeen Lisätietoja-kohtaan. Lahjakortin ostamisesta peritään 2,50 € palvelu/käsittelymaksu yhtä ostokertaa kohden. Lahjakortti toimitetaan postitse maksajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen Suomessa tai sen voi noutaa Turku Energian asiakaspalvelupisteestä. Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä.

3. Lahjakorttitoimeksiannon antaminen ja maksaminen

Maksaja tekee toimeksiannon lahjakortista antamalla Turku Energialle lahjakorttiin tarvittavat tiedot verkkolomakkeella ja vahvistamalla toimeksiannon maksamalla laskusuorituksen. Lahjakorttitoimeksiannon tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • vastaanottajan nimi, laskutusosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • lahjoitettava euromäärä: 30 euroa, 50 euroa tai 100 euroa
  • useampia lahjakortteja tilattaessa tarkennus lahjakorttien kappalemäärästä per summa Lisätietoja-kohdassa

Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Turku Energia ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään toimeksiantoa, ellei toisin ole sovittu. Maksaja suorittaa lahjasumman Turku Energian toimeksiantopäivänä/laskun eräpäivänä, tai jos se ei ole pankkipäivä, seuraavana arkipäivänä. Lahjakortti aktivoidaan saajan käyttöön, kun maksusuoritus näkyy Turku Energian laskutustilillä.

Maksajalla on käytössään OP:n, Nordean ja Danske Bankin maksutilit:

FI04 5710 0420 0799 31 / OKOYFIHH
FI59 2057 1800 1405 56 / NDEAFIHH
FI54 8000 1900 6300 14 / DABAFIHH

Tilisiirtona maksettaessa viestikenttään tulee merkitä: lahjakortin maksajan nimi, henkilötunnus, maininta "lahjakortti" ja lahjakortin summa. Vaihtoehtoisesti lahjakortin voi maksaa laskulla.

4. Lahjakortin toimittaminen

Lahjakortti annetaan Suomen Posti Oyj:lle toimeksiannossa ilmoitettuun Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen toimitettavaksi kolmen arkipäivän kuluessa toimeksiannon tekemisen jälkeen. Lahjakortti on toimitusosoitteessa viimeistään toimeksiantopäivää seuraavana viidentenä arkipäivänä. Turku Energia ei vastaa Suomen Posti Oyj:n toiminnasta. Suomessa arkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä arkipäivänä. Kiireisessä tapauksessa maksaja voi tuoda myös maksutositteen/kuitin suorituksestaan suoraan Turku Energian asiakaspalvelupisteeseen ja saada mukaansa aktivoidun lahjakortin.

5. Toimeksiannon tekemiseen tarvittavat varat

Maksaja vastaa siitä, että Turku Energia on saanut lahjakorttitoimeksiantoa vastaavan suorituksen palvelumaksuineen toimeksiannon tekemiseksi.

6. Toimeksiannon tekemättä jättäminen

Turku Energia ei ole velvollinen tekemään toimeksiantoa, jos toimeksianto ei täytä edellä 3 ja 5 kohdassa mainittuja edellytyksiä.

7. Toimeksiannon peruuttaminen

Maksajalla ei ole oikeutta peruuttaa toimeksiantoa tai muuttaa lahjoitettavaa määrää sen jälkeen kun toimeksianto on saapunut Turku Energialle.

8. Toimeksiannosta tiedottaminen

Maksaja saa tilauksestaan kirjallisen vahvistuksen ja Turku Energia lähettää toimeksiannosta lahjakortin toimeksiannossa ilmoitettuun osoitteeseen edellä mainitulla tavalla.

9. Lahjakortin lunastus

Mikäli lahjansaaja on Turku Energian nykyinen asiakas, hän voi käyttää lahjasumman tuleviin laskuihinsa ilmoittamalla siitä Turku Energian asiakaspalveluun tai mikäli lahjansaaja on uusi asiakas, hän solmii ensin sopimuksen myyntituotteesta Turku Energian asiakaspalvelussa tai EnergiaOnline-palvelun kautta. Energialahjakortti on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä, minkä aikana lahjakortin saajan tulee aktivoida kortti käyttöönsä. Aktivointi lahjasumman käyttämiseen tapahtuu ilmoittamalla lahjakortissa ilmoitettu tunnistenumero asiakaspalveluumme. Lahjakorttia lunastaessaan Turku Energia tarkistaa lahjakortissa olevan tunnistenumeron perusteella, että lahjakortti on maksettu, eikä sitä ole vielä aktivoitu. Lahjakortti on käytettävä henkilökohtaisesti samalla laskutuskokoonpanolla oleville sähkönkäyttöpaikoille. Sitä ei voi aktivoinnin jälkeen siirtää toiselle eikä sitä voi käyttää kuin Turku Energian tarjoamiin myyntipalveluihin. Lahjakortti hyvittää sähkölaskujen loppusummaa niin kauan, kuin lahjakortin arvoa on jäljellä. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi, eikä käyttämättä jäänyttä osuutta hyvitetä.

10. Lahjakortin katoaminen

Turku Energia ei vastaa kadonneesta lahjakortista.

11. Turku Energian vastuu ja vastuun rajoitus

Turku Energia vastaa toimeksiannon toteuttamisesta näiden sopimusehtojen ja tuotekuvauksen mukaisesti. Turku Energia ei vastaa lahjakortin käyttämisestä eikä maksajalla ole oikeutta saada varojen tai palvelumaksujen palautusta taikka hyvityskorkoa, jos lahjakortti on jäänyt käyttämättä tai on toteutettu virheellisesti sen takia, että maksaja on antanut Turku Energialle virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Turku Energia ei vastaa muun palveluntarjoajan, pankkiyhteyksien tai Suomen Posti Oyj:n toiminnasta. Turku Energia on velvollinen korvaamaan maksajalle tai lahjansaajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Turku Energia laiminlyönnistä toimeksiantoa toteutettaessa. Turku Energia korvaa tällöin ainoastaan lahjoitussumman, sekä palauttaa perimänsä palvelumaksut.

12. Palvelumaksut ja palkkiot

Maksaja on velvollinen maksamaan Turku Energialle lahjakorttitoimeksiannosta palvelu- ja käsittelymaksut, jotka Turku Energia ilmoittaa verkkosivuillaan tuotteen esittelysivulla. Lahjasumma välitetään täysimääräisesti saajalle.

13. Ylivoimainen este

Turku Energia ei vastaa vahingosta, jos sen velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton este, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimimalla olisi voinut välttää.

14. Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Turku Energialle toimeksiantoon liittyvästä Turku Energian virheestä ja siihen liittyvästä mahdollisesta vaatimuksestaan.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.