Kaukolämmön hinnoittelurakenne muuttuu

Uusi kaukolämmön hinnoittelurakenne
1.3.2018 alkaen

Uudistamme kaukolämmön hinnoittelurakenteen vastaamaan uudistuvaa tuotantorakennetta sekä eri vuodenaikojen todellisia tuotantokustannuksia.

Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uusi monipolttoainevoimalaitos aloitti kaupallisen tuotannon joulukuussa 2017, ja tämä lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa merkittävästi. Samalla riippuvaisuus esimerkiksi hiilen maailmanmarkkinahinnasta vähenee merkittävästi.

Neljän jakson hinnoittelu

Kaukolämmön hinnoittelurakenne muuttuu neljän jakson kausihinnoitteluun. Hinta muuttuu neljä (4) kertaa vuodessa, ja käytössä on kevät-, kesä-, syys- ja talvihinnat. Kauden hinta ilmoitetaan neljä (4) kertaa vuodessa edellisen kauden viimeisessä laskussa sekä näillä verkkosivuilla. Energian hinta ilmoitetaan neljästi vuodessa edellisen kauden viimeisessä laskussa sekä Turku Energian nettisivuilla. Lisäksi julkaistaan liukuva hintaennuste seuraavalle kolmelle kaudelle. Hintaennuste perustuu tuotannon optimoinnista saatavaan polttoainejakaumaan ja on sen hetken paras näkemys tuotantokustannuksista.

 

Jatkossa käytössä oleva neljän jakson hinnoittelu jakautuu seuraavasti:
Kevät 1.3.–31.5. maalis–toukokuu
Kesä 1.6.–31.8. kesä–elokuu
Syksy 1.9.–30.11. syys–marraskuu
Talvi 1.12.–28.2. joulu–helmikuu

Perusmaksusta tehomaksu

Uudistuksen myötä perusmaksun nimi muuttuu tehomaksuksi. Tehomaksun suuruun määritellään samoin periaattein kuin ennen hinnoittelumuutosta.

Lämmityksen kokonaishinta säilyy uudistuksen jälkeenkin pääsääntöisesti vuositasolla samana tai laskee. Kausihinnoittelun tavoitteena on myös kannustaa asiakkaita energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.