Kaukolämmön hinnoittelurakenne muuttuu

Uusi kaukolämmön hinnoittelurakenne 1.3.2018 alkaen

Uudistamme kaukolämmön hinnoittelurakenteen vastaamaan uudistuvaa tuotantorakennetta sekä eri vuodenaikojen todellisia tuotantokustannuksia. Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uusi monipolttoainevoimalaitos aloittaa kaupallisen tuotannon joulukuussa 2017 ja tämä lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa merkittävästi. Samalla riippuvaisuus esimerkiksi hiilen maailmanmarkkinahinnasta vähenee merkittävästi.

Kaukolämmön hinnoittelurakenne muuttuu neljän jakson kausihinnoitteluun. Hinta muuttuu neljä (4) kertaa vuodessa, ja käytössä on kevät-, kesä-, syys- ja talvihinnat. Kauden hinta ilmoitetaan neljä (4) kertaa vuodessa edellisen kauden viimeisessä laskussa sekä näillä verkkosivuilla. Kevätjakson 2018 hinta ilmoitetaan asiakkaille viimeistään kuukautta ennen hinnan voimaanastumista. Lisäksi julkaistaan liukuva hintaennuste seuraavalle 12 kuukaudelle. Hintaennuste perustuu tuotannon optimoinnista saatavaan polttoainejakaumaan ja on sen hetken paras näkemys tuotantokustannuksista.

Jatkossa käytössä oleva neljän jakson hinnoittelu jakautuu seuraavasti:
Kevät 1.3.–31.5. maalis–toukokuu
Kesä 1.6.–31.8. kesä–elokuu
Syksy 1.9.–30.11. syys–marraskuu
Talvi 1.12.–28.2. joulu–helmikuu

Uudistuksen myötä perusmaksun nimi muuttuu tehomaksuksi. Tehomaksu nousee yhdeksän prosenttia (9 %)  nykyisestä tasosta ja energiamaksu vastaavasti laskee uudessa hinnoittelussa.  Lämmityksen kokonaishinta säilyy uudistuksen jälkeenkin pääsääntöisesti vuositasolla samana tai laskee.

Kausihinnoittelun tavoitteena on myös kannustaa asiakkaita energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin.

Esimerkkilaskelmia

Tämän hetkisen arvion mukaisia keskiarvolaskelmia uuden hinnoittelurakenteen mukaisesta hinnoittelusta eri tyyppikohteissa. Laskelmia päivitetään uuden hinnoittelurakenteen käyttöönoton myötä.

Painopiste energiamaksun ja tehomaksun välillä vaihtelee asiakaskohtaisesti. Asiakkaalla on omalla energiankäytöllään mahdollisuus vaikuttaa vuosittaisen energiamaksun suuruuteen.

Lämmitettävä rakennustilavuus m³ Teho P(kW) Vuosikulutus MWh Nykyinen energiamaksu vuodessa Uusi energiamaksu vuodessa Nykyinen perusmaksu vuodessa Uusi tehomaksu vuodessa (ent. perusmaksu) Hinnoittelu-uudistuksen vaikutus kaukolämmön vuotuisiin kokonaiskustannuksiin
pientalo 600 10 15 1 005 € 969 € 397 € 433 € 0 €
rivitalo/pienkerrostalo 5 000 70 200 14 061 € 13 678 € 2 325 € 2 534 € -173 €
kerrostalo 20 000 230 330 23 273 € 22 534 € 6 119 € 6 670 € -189 €

Taulukon hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.