Kaukolämmön hinnoittelurakenne muuttuu

Kaukolämmön hinnoittelurakenne
1.3.2018 alkaen

Kaukolammön hinnoittelurakenne uudistettiin 1.3.2018 alkaen vastaamaan uudistuvaa tuotantorakennetta sekä eri vuodenaikojen todellisia tuotantokustannuksia.

Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uusi monipolttoainevoimalaitos aloitti kaupallisen tuotannon joulukuussa 2017, ja tämä lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa merkittävästi. Samalla riippuvaisuus esimerkiksi hiilen maailmanmarkkinahinnasta vähenee merkittävästi.

Neljän jakson hinnoittelu

Kaukolämmön hinnoittelurakenne koostuu neljän jakson kausihinnoittelusta. Hinta muuttuu neljä kertaa vuodessa, ja käytössä on kevät-, kesä-, syys- ja talvihinnat. Energian hinta ilmoitetaan neljästi vuodessa edellisen kauden viimeisessä laskussa sekä Turku Energian nettisivuilla. Lisäksi julkaistaan liukuva hintaennuste seuraavalle kolmelle kaudelle. Hintaennuste perustuu tuotannon optimoinnista saatavaan polttoainejakaumaan ja on sen hetken paras näkemys tuotantokustannuksista.

 

Jatkossa käytössä oleva neljän jakson hinnoittelu jakautuu seuraavasti:
Kevät 1.3.–31.5. maalis–toukokuu
Kesä 1.6.–31.8. kesä–elokuu
Syksy 1.9.–30.11. syys–marraskuu
Talvi 1.12.–28.2. joulu–helmikuu

Perusmaksusta tehomaksu

Uudistuksen myötä perusmaksun nimi muuttuu tehomaksuksi. Tehomaksun suuruun määritellään samoin periaattein kuin ennen hinnoittelumuutosta.

Lämmityksen kokonaishinta säilyy uudistuksen jälkeenkin pääsääntöisesti vuositasolla samana tai laskee. Kausihinnoittelun tavoitteena on myös kannustaa asiakkaita energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.