Kaukojäähdytys on esimerkki kiertotaloudesta.

Kaukojäähdytys – ekologinen valinta

Kaukojäähdytyksen kysyntä kasvaa nopeaa vauhtia ja sen on paras ja ekologisin tapa hyödyntää kiinteistön ylimääräistä lämpöä. Tee kaikkien kannalta helppo ja ympäristöä säästävä valinta valitsemalla kaukojäähdytys.

Kaukojäähdytys on esimerkki kiertotaloudesta

Kaukojäähdytys on todellista kiertotaloutta ja siten ympäristöystävällisin ja taloudellisin tapa viilentää kiinteistöjä. On iso etu asiakkaille, että Turku Energia on ensimmäisten joukossa Suomessa tarjoamassa kaukolämmön rinnalle myös jäähdytystä. Kaukojäähdytyksen suosio kasvaa koko ajan kiihtyvällä vauhdilla.

Kaukojäähdytys tarkoittaa energian merkittävää säästöä, sillä kiinteistöstä siirretään ylimääräinen lämpöenergia kaukolämpöverkkoon käytettäväksi esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Samalla rakennusten sisäilmaa viilennetään ihmisille sopivaan lämpötilaan.

Kaukojäähdytyksen etuja ovat ekologisuus, toimitusvarmuus, hinta ja helppous

Kaukojäähdytys tulee kiinteistöön tuotuna joka hetki ja riittävyys on varmistettu varatuotantolaitoksilla. Asiakkaan tiloissa tarvittavat laitteet ovat yksinkertaisia, toimintavarmoja ja pitkäikäisiä. Lisäksi ne ovat näkymättömiä ja äänettömiä toisin kuin kiinteistökohtaiset jäähdytyslaitteet.

Kaukojäähdytys on aina hinnaltaan kilpailukykyistä eikä asiakkaan tarvitse murehtia tuotantolaitteistojen huolloista ja rikkoontumisista.

Valitsemalla kaukojäähdytyksen teet varmasti ympäristön kannalta parhaan valinnan

Kaukojäähdytyksen ominaispäästöt ovat 0 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden eli täysin päästötöntä. Yli 80 % kaukojäädytyksestä tuotetaan Kakolan lämpöpumppulaitoksessa hyödyntämällä puhdistetun jäteveden hukkaenergiaa. Myös kaikki kaukojäähdytyksen siirrossa käytetty sähköenergia on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla.

Jäähdytysverkko mahdollistaa asiakkaille monipuoliset tuotantomuodot ja mukaan voidaan ottaa joustavasti ympäristöä säästävät ja tehokkaat sekä viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttävät ratkaisut.

Kaukojäähdytys on lähijäähdytystä

Valtaosa jäähdytysenergiasta tuotetaan Kakolan jätevedenpuhdistamolla samalla kun jätevedessä olevaa hukkalämpöä siirretään kaukolämpöverkostoon. Jäähtyneellä jätevedellä siis viilennetään kaukojäähdytysverkostoa. Kakolan lämpöpumppulaitoksella käytetään vain uusiutuvilla tuotantomuodoilla tuotettua sähköä eli laitoksen lämmön- ja jäähdytyksen tuotanto on täysin uusiutuvaa energiaa.  Kovilla kesähelteillä voidaan jäähdytysenergiaa tuottaa myös varatuotantolaitoksilla, joiden lauhdelämpöä myös hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa.

Lämpöpumpuissa käytetään aina uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja lämpöpumput ovat osana Suomen säätösähkömarkkinoita.

Ota meihin yhteyttä!

Mika Karbin

Tuotepäällikkö

puh. 02 2628 408

mika.karbin@turkuenergia.fi

Mika vastaa erikoiskohteiden lämmitys-, jäähdytys- ja höyryratkaisujen myynnistä ja toteutuksesta. Hän osaa kertoa esimerkiksi erilaisista lämpöpumppuihin perustuvista ratkaisuista sekä perinteisten lämmitystapojen ja uusien ratkaisujen yhdistelmistä. Myös tuotekehitys ja markkinointi kuuluvat Mikan tehtäviin.

Jarkko Välimäki

Avainasiakaspäällikkö,
sertifioitu sähkökauppias

puh. 02 2628 293
jarkko.valimaki@turkuenergia.fi

Jarkko vastaa kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynnistä. Hän huolehtii aktiivisesta yhteydenpidosta avainasiakkaidemme sekä sidosryhmiemme kanssa.

Jari Kairama

Lämpöpalvelupäällikkö
puh. 02 2628 172
jari.kairama@turkuenergia.fi

Jari vastaa kaukolämmön ja -jäähdytyksen sopimuksista, liittymistä ja mittauksista. Hän vastaa myös asiakaslaitetarkastuksista ja teknisestä asiakaspalvelusta.

Lotta Lyytikäinen

Projektipäällikkö
puh. 02 2628 420
lotta.lyytikainen@turkuenergia.fi
LinkedIn

Lotta vastaa uusien palvelujen, tuotteiden ja ratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista sekä valittujen kohteiden avainasiakasyhteistyöstä.