Vahingonkorvaukset virheellisestä sähköntoimituksesta

Turku Energia Sähköverkot Oy:n asiakas on oikeutettu tekemään vahinkoilmoituksen ja hakemaan korvausta, kun sähköverkkoliiketoiminta, sen henkilöstö tai sopimussuhteessa oleva urakoitsija aiheuttaa asiakkaalle vahinkoa tai haittaa.

vierimetsa_sisasivu_72dpi_3840x1440

Korvausvelvollisuudesta säädetään sähkömarkkinalaissa

Verkonhaltija (Turku Energia Sähköverkot Oy) voi olla korvausvelvollinen asiakkaan vahingoista esimerkiksi, jos verkonhaltijan virheen johdosta katkoja esiintyy usein tai ne ovat kohtuuttoman pitkiä tai jos sähkön laadun katsotaan olleen virheellinen.

Sähköntoimituksessa mahdollisesti olevasta virheestä aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta säädetään sähkömarkkinalaissa ja sen nojalla annetuista verkkopalveluehdoissa.

Sähkönjakelussa satunnaisesti esiintyvät katkot katsotaan normaaliolosuhteissakin sähkönjakeluun kuuluviksi ilmiöiksi ja sähköverkkoon liitettävien laitteiden tulee ne sietää rikkoutumatta.

Pitkäkestoisistä sähkökatkoista maksetaan automaattisesti verkkopalveluehtojen mukainen vakiokorvaus.

Korvausvelvollisuus määritellään verkkopalveluehdoissa

Tutustu ennen korvaushakemuksen tekemistä verkkopalveluehtojen kohtaan C: Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen sekä vakiokorvaus. Verkkopalveluehdot löydät täältä.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.