fbpx
28.06.2017

Aurinkoenergian tuotanto kasvaa Turussa – Tiedon ja palveluiden puute hidastavat kehitystä

Aurinkoenergian suosio on kasvussa. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet huomattavasti ja se on laskenut kynnystä aurinkopaneelien hankintaan. Aurinkoenergia ei kuitenkaan vielä ole tuttu ja jokapäiväinen asia ja erityisesti tiedon puute vaikeuttaa investointipäätösten tekoa.

Turun kaupunki, Turku Energia Oy ja Sitra ovat selvittäneet millä perustein aurinkopaneelien hankintaan lähdetään ja mitkä ovat yleisimpiä ongelmia, joita ihmiset kohtaavat hankkiessaan aurinkopaneeleja. Samalla on tutkittu miten kaupunki omilla palveluillaan ja toimillaan voi edistää ihmisten tietämystä ja intoa aurinkopaneelien hankintaan. Selvityksen on toteuttanut Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Tutkimukseen on haastateltu Turun alueella toimivia isännöitsijöitä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Haastatteluissa on pyritty kartoittamaan mitkä tekijät hankaloittavat aurinkopaneelien hankintaa ja miten näitä esteitä voitaisiin poistaa.

”Raha kasvaa katolla paremmin kuin pankissa”

Yksityishenkilöiden haastatteluissa aurinkopaneelien hankintaa perusteltiin sähkön säästämisellä, asunnon arvon nousemisella, tekniikkainnostuksella ja ympäristösyillä. Isännöitsijät kokivat tiedon hankinnan pääosin helpoksi, mutta totesivat asian eteenpäin viemisen vaativan päättäväisyyttä.

Aurinkopaneelien hankintaa pidettiin pitkäaikaisena ja tuottavana investointina, mutta myös ympäristösyyt vaikuttivat päätökseen. Paneeleista saatava positiivinen imagohyöty mainittiin tärkeäksi asiaksi.

Moni on kiinnostunut hankkimaan aurinkopaneelit, mutta kokee tiedonhankinnan vaikeaksi. Puolueetonta tietoa on vaikea löytää, tai tieto saattaa olla teknistä ja hankalasti ymmärrettävää. ”Moni kaipasi henkilökohtaista palvelua, joka ottaisi huomioon yksilölliset, kiinteistöille räätälöidyt ratkaisut ja ihmisten erilaiset tarpeet”, toteaa Anne Nieminen Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Turussa on hyvät edellytykset aurinkoenergialle

Aurinkosäteilyn määrä on Etelä-Suomessa samaa luokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Yhä useampi kansalainen on myös huolissaan ilmastonmuutoksesta ja haluaa siirtyä uusiutuviin energialähteisiin.

”Olemme jo huomanneet markkinoille tuomiemme vuokrapaneelien kysynnässä, että kasvava määrä kuluttajia painottaa ostopäätöksissään merkittävästi kestävän kehityksen arvoja. Haluamme olla mukana aurinkoenergian hyödyntämiseen perustuvien palveluratkaisujen kehittämisessä”, kertoo Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla.”

Tutkimus suosittelee aurinkopaneelien hankintaa myös Turun kaupungin sekä konserniyhtiöiden omiin kiinteistöihin ja kehottaa kaupunkia panostamaan lisää aurinkoenergiasta tiedottamiseen. ”Aurinkopaneelit tuottavat uusiutuvaa sähköä ainakin 30 vuotta, joten panostus on kaupungille myös taloudellisesti kannattavaa”, perustelee Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

Tutkimuksen mukaan Turun kaupungin tulisi myös helpottaa ja poistaa paneeleihin liittyviä lupakäytäntöjä, kuten useissa muissa kaupungeissa on jo tehty. Näin paneelien leviämistä voitaisiin nopeuttaa ja kuluja alentaa.

Kansalaiset mukaan energiakäänteeseen

Energiantuotannon päästöt Turun alueella ovat jo vähentyneet merkittävästi. Aurinkopaneelien hankinnalla ihmisten on omilla päätöksillään mahdollista vahvistaa käynnissä olevaa energiakäännettä.

”Kotitalouksien rooli aurinkoenergian edistämisessä on merkittävä, sanoo Sitran asiantuntija Lotta Toivonen. Sitran viime vuonna teettämän selvityksen mukaan kansalaisten asuinrakennuksiin asentaman aurinkosähkön tuotanto vuonna 2030 voisi olla kaksi terawattituntia. Tämä vastaisi noin neljännestä kaikkien kotitalouslaitteiden sähkönkulutuksesta.”

Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys toteutettiin osana Turun kaupungin ja Sitran kestävän kehityksen kumppanuutta 2015 – 2018. Turun ja Sitran kumppanuuden avulla valmistellaan myös uusia kansalaisia osallistavia ja energiakäännettä tukevia toimenpiteitä sekä edistetään kiertotalouden kehitystä.

Linkki tutkimusraporttiin:

Anne Nieminen, AURINKOENERGIA- JA KYSYNTÄJOUSTOSELVITYS, TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS, TUTU eJULKAISUJA 5/2017

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_5-2017.pdf

Lisätietoa:

 

Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen verkkoon kytketty aurinkosähkökapasiteetti kasvoi vuonna 2016 noin 20 MW:iin. (Lähden: http://www.finsolar.net/aurinkoenergia/aurinkoenergian-tilastot/)

Linkki Kansalaisten omien toimien CO2-päästövähennysmahdollisuudet energiasektorilla vuoteen 2030 -selvitykseen: https://www.slideshare.net/SitraEkologia/kansalaisten-potentiaali-co2-pstjen-vhentmisess-raportti-3182016/1

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.