Sähköturvallisuus ennen kaikkea.

Sähkötarkastus ja asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttaman tarkastajan sähköturvallisuutta edistäviä palveluita.

Sähköturvallisuus ennen kaikkea

Tarjoamamme palvelut:

  • varmennustarkastukset
  • määräaikaistarkastukset
  • turvatarkastukset
  • asiantuntijalausunnot

Yhteistyökumppanimme tarkastuksissa on LST Service Oy.

Sähköasennusten tarkastusmenettelystä säädetään laissa

Sähkötyön teettäjän (sähkölaitteiston haltijan) on hyvä muistaa, että kaikki sähköasennukset on tarkastettava ja lähes kaikista on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja.

Poikkeuksen muodostavat aivan pienimmät asennukset, kuten yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvät muutostyöt. Tämän käytännössä kaikille töille tehtävän käyttöönottotarkastuksen suorittaa yleensä työn tekijä eli urakoitsija.

Vaativammat sähköasennukset (sähkölaitteistot) on jaettu luokkiin 1–3 ja niille on tehtävä lisäksi varmennustarkastus. Asuinrakennuksia lukuun ottamatta on edellisten lisäksi vielä tehtävä määräaikaistarkastuksia, jos pääsulakkeet tms. ovat suuremmat kuin 35 A. Varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia voi tilata valtuutetulta tarkastajalta tai laitokselta.

Hinnasto ja yhteystiedot

Tarkastustoimenpiteiden hinnasto (pdf)

Tiedustelut ja tilaukset: verkonrakennusmestari Janne Linna, puh. 02 2628 832, etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi

Voit ottaa yhteyttä myös asiakaspalveluumme.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.